Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Pliešovce

Obec Pliešovce

Oznamy

Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Starosta obce Pliešovce Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva
dňa 27. apríla 2015 (pondelok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie podnikateľských zámerov k 31.12.2014 a podnikateľských plánov pre rok 2015: LOM a SLUŽBY s.r.o., Obecné lesy Pliešovce s.r.o., INFO KANÁL spol. s r.o.
 4. Záverečný účet obce za rok 2014 a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
 5. Úprava rozpočtu obce
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Závery z rokovania OZ
 9. Ukončenie

 
 

Záverečný účet obce Pliešovce k 31.12.2014Vytlačiť
 


 
 

Nové na www stránkeVytlačiť
 

Webovú stránku sme obohatili o záznamy spravodajských relácií vysielaných Infokanálom Pliešovce. Nájdete ich v pravej časti menu vo Videogalérii.
 


 
 

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu v mesiaci apríl 2015Vytlačiť
 

Komunálny odpad sa v obci vyváža každú stredu v mesiaci a separovaný zber sa uskutočňuje poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz v obci Pliešovce

Mesiac

Komunálny odpad

Separovaný zber

Nebezpečný odpad

Apríl

01.04.2015 (streda)

22.04.2015 (streda)

elektro odpad

vyradené
elektrické a elektronické zariadenia,
televízory, monitory, rádia, tranzistory,
počítače, sporáky, práčky

30.04.2015 (štvrtok)

08.04.2015 (streda)

15.04.2015 (streda)

22.04.2015 (streda)

29.04.2015 (streda)

 

Vývoz v Zaježovej a Lažtekov

Mesiac

Komunálny

odpad

Separovaný zber

Apríl

08.04.2015 (streda)

22.04.2015 (streda)

22.04.2015 (streda)

 

Zber veľkoobjemového odpadu (papier, plasty, sklo, elektronika - chladničky, práčky, televízory a pod.):

 • 14.04.2015 (utorok) - Zaježová, Polomy, Dolinky
 • 21.04.2015 (utorok) - pliešovské lazy

 

Pravidlá a podmienky vývozu nájdete v časti Vývoz odpadu.

Harmonogram vývozu v roku 2015


 
 

Odchyt voľne sa pohybujúcich psovVytlačiť
 

Starosta obce dôrazne upozorňuje, že sa vykonáva odchyt psov, ktorí sa voľne pohybujú po verejných priestranstvách.

V prípade odchytenia psa bude majiteľovi uložená pokuta v zmysle §28 čl. 7 Štatútu obce Pliešovce a tiež uhradí náklady spojené s odchytom psa.


 
 

Podujatia a udalosti

Obecná zabíjačkaVytlačiť
 

Obecná zabíjačkaFotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

webygroup

dnes je: 27.4.2015

meniny má: Jaroslav


1747206

Úvodná stránka