Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Pliešovce

Oznamy

Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Starosta obce Pliešovce Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva
dňa 14. december 2016 (streda) o 17.00 hod.
v zasadačke OcÚ Pliešovce.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej a volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Príloha č. 1 a príloha č. 2 k VZN  č. 98  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pliešovce a poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Pliešovce v centrách voľného času
 4. Bežný rozpočet obce Pliešovce na roky 2017 - 2019
 5. Programový rozpočet obce Pliešovce na roky 2017 - 2019
 6. Stanovisko hl. kontrolórky k návrhu rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2017- 2019
 7. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017
 8. Dodatok č.1 k VZN č.111 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným  odpadom  na území obce Pliešovce 
 9. Voľba hlavného kontrolóra obce
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Závery z rokovania OZ
 13. Ukončenie

 
 

Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Pliešovce a návrhy rozpočtov obce Pliešovce na roky 2017-2019Vytlačiť
 


 
 

Zimná údržba miestnych komunikácii v obci a okolitých častiachVytlačiť
 

Zápis z jednania ohľadne zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Pliešovce a okolitých častí: Zaježová, Podjavorie, Podhánková, Za mlyn, Neresnica a Zábava pre zimné obdobie r. 2016 - 2017

Zimná údržba miestnych komunikácii v obci a okolitých častiach


 
 

Harmonogram zberu odpadu v decembri 2016 (Pliešovce, Zaježová, Lažteky)Vytlačiť
 

Komunálny odpad

 • 07.12.2016 (streda)
 • 21.12.2016 (streda)

Triedený odpad

 • 28.12.2016 (streda)

Upozorňujeme na doplnené podmienky nakladania s odpadmi, ktoré si môžete prečítať v časti Vývoz odpadu.

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec resp. nádob.

Pravidlá a podmienky vývozu nájdete v časti Vývoz odpadu.
Harmonogram zberu odpadu v roku 2016 - Pliešovce
Harmonogram zberu odpadu v roku 2016 - Zaježová


 
 

Upozornenie pre účastníkov cestnej premávkyVytlačiť
 


 
 

Podujatia a udalosti

Rozsvietenie vianočného stromčeka a MikulášVytlačiť
 

Mikuláš v PliešovciachVečer 6. decembra 2016 sa námestie naplnilo deťmi a aj dospelými, ktorí boli zvedaví, či aj tento rok Mikuláš zavíta aj do našej obce. Čakanie im spestril program detí zo základnej školy. A potom prišiel... Dobré deti obdaroval sladkosťami, zatiaľ čo dospelí sa hriali punčom a čajom. Námestie osvetľoval rozsvietený stromček vyzdobný novými svetielkami, ktoré mu veľmi pristali.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.


 
 

Deň svätého HubertaVytlačiť
 

Deň sv. HubertaDaždivé sobotné ráno 17. septembra 2016 neveštilo žiadny pohodový deň. Tohoročný 14. Deň sv. Huberta bol ako jeden z mála ročníkov daždivý. Medzi hosťami podujatia bol aj minister obrany Peter Gajdoš. Program dňa sa od predchádzajúcich ročníkov nezmenil. Po Svätohubertovskom holde ulovenej zveri vystúpili v kultúrnom programe FS Partizán zo Slovenskej Ľupče a speváčka Nora Bláhová.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.
Ak si chcete podujatie pripomenúť minútu po minúte, pozrite si videogalériu na webovej stránke http://hubert.webnode.sk/.


 
 

Oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obciVytlačiť
 

Oslavy sa uskutočnili v dňoch 17. - 19. júna 2016. Piatok bol venovaný pretekom v behu a večer sa konal rockový koncert. Hlavná časť osláv sa konala v sobotu v kultúrnom dome. Nasledovalo slávnostné otvorenie Domu remesiel a 20. ročník Podjavorských folklórnych slávností. Nechýbalo ani množstvo sprievodných akcií a večerná ľudová veselica. V nedeľu boli slávnostné služby božie spojené so spomienkou na Benjamína Pravoslava Červenáka. Oslavy ukončil na námestí živý orloj.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.


 
 

dnes je: 10.12.2016

meniny má: Radúz

Páči sa Vám nová webová stránka obce?
 
 
72

 
 
 
13

 
 
 
38

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka