Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Pliešovce

Obec Pliešovce

Deň sv. Huberta 2014


 

Oznamy

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

Obec PLIEŠOVCE

  v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce Pliešovce, zapísané na LV č. 131 kat. územia Pliešovce ako

  • pozemok CKN parc.č. 102/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m
  • pozemok CKN parc.č. 102/3 záhrady o výmere 122 m2 
  • rodiný dom súp.č. 8 na Školskej ulici č. 4 ( teraz vchod zo Sládkovičovej ulici), postavený na pozemku CKN parc.č. 102/2.

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže


 
 

DotazníkVytlačiť
 

Obec Pliešovce v  zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja  začalo s prácami na spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Pliešovce (PHSR) na roky 2014-2023.

V zmysle zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý prispeje k spracovaniu vyššie uvedeného PHSR Obce Pliešovce. Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Dotazník je anonymný.

Dotazník vyplňte a ako prílohu mailu ho pošlite na adresu: obec.dotaznik@pliesovce.sk

Ďakujeme Vám za Váš čas a podnety.

Dotazník


 
 

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu v mesiaci august 2014Vytlačiť
 

Komunálny odpad sa v obci vyváža každú druhú stredu v mesiaci a separovaný zber sa uskutočňuje poslednú stredu v mesiaci.

Vývoz v obci Pliešovce

Mesiac

Komunálny odpad

Separovaný zber

Nebezpečný odpad

August

06.08.2014 (streda)

27.08.2014 (streda)

-

20.08.2014 (streda)

 

Vývoz v Zaježovej

Mesiac

Komunálny

odpad

Separovaný zber

August

13.08.2014 (streda)

27.08.2014 (streda)

27.08.2014 (streda)

 

Pravidlá a podmienky vývozu nájdete v časti Vývoz odpadu.

Harmonogram vývozu v roku 2014


 
 

Odchyt voľne sa pohybujúcich psovVytlačiť
 

Starosta obce dôrazne upozorňuje, že sa vykonáva odchyt psov, ktorí sa voľne pohybujú po verejných priestranstvách.

V prípade odchytenia psa bude majiteľovi uložená pokuta v zmysle §28 čl. 7 Štatútu obce Pliešovce a tiež uhradí náklady spojené s odchytom psa.


 
 

Podujatia a udalosti

Podjavorské folklórne slávnostiVytlačiť
 

PFS18. ročník Podjavorských folklórnych slávností sa konal v sobotu 14. júna 2014. Priaznivcom folklóru sa predstavili so svojim programom FS Detva z Detvy, FS Rozmarín, DĽH Javorinka, DĽH Chrustárik, FSk Kamenec z Machuliniec, DFS Lastovičky zo Zvolena a FSk Dobrona.
V kultúrnom dome bola nainštalovaná výstava s názvom Ako spriadať niť.

Fotografie nájdete vo Fotogalérii.


 
 

Obecná brigádaVytlačiť
 

Obecná brigádaV sobotu 5. apríla 2014 sa konala 4. obecná brigáda, zameraná na zbieranie odhodeného odpadu v niektorých lokalitách okolo obce. Sklamaním pre organizátorov bola malá účasť občanov v počte 17 brigádnikov, naopak príjemným prekvapením bola aktivita mladých rodín pri skrášlení detského ihriska na Lesníckej ulici.

Viac vo Fotogalérii.


 
 

Udelenie čestného občianstva Jánovi SolovičoviVytlačiť
 

Udelenie čestného občianstvaDňa 24.2.2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo Pliešovce udelenie čestného občianstva pliešovskému rodákovi, slovenskému spisovateľovi, básnikovi a dramatikovi, Jánovi Solovičovi. Stalo sa tak pri príležitosti jeho 80. narodenín a za jeho vrelý vzťah  k rodnej obci. Dekrét o udelení čestného občianstva a pamätnú plaketu mu odovzdal starosta obce Štefan Sýkora. Táto slávnostná udalosť, ktorej sa majster Solovič so synom Ivanom osobne zúčastnil, sa uskutočnila 28. marca 2014 v SD Družba na žiackej vedeckej konferencii HEURÉKA, po prezentácii venovanej Jánovi Solovičovi - spisovateľovi a dramatikovi.

Viac nájdete vo Fotogalérii.


 
 

FašiangyVytlačiť
 

Fašiangy 2014Fašiangový sprievod sa ulicami obce predviedol obyvateľov v sobotu 15. februára 2014. Nechýbali všelijaké masky, maškary, muzikanti, folkloristi a ani čert. Príjemnú atmosféru dotváralo aj priaznivé počasie. Večer zábava pokračovala v sále v kultúrnom dome fašiangovou veselicou.

Fotografie nájdete vo Fotogalérii.


 
 

webygroup

dnes je: 24.9.2014

meniny má: Ľuboš, Ľubor


1407569

Úvodná stránka