Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Pliešovce

Obec Pliešovce

6.12.2015   14:30 hod.

Mikuláš Pliešovce.jpg

Spoločenský dom Družba

Mikukášska párty

Mikulášska párty pre deťúrence plná zábavy, hier a tanca. Príde aj Mikuláš s plným vrecom.
Stromček rozsvietime na námestí o 17.30 hod.
Nebude chýbať ani punč a predvianočná atmosféra.


 

10.12.2015   17:30 hod.

Vianoce maľované pieskom.jpg

Spoločenský dom Družba

Vianoce maľované pieskom

Vystúpenie ruskej umelkyne Evy Eibaz s vianočným programom, ktorá pomocou zrniek piesku vytvára nádherné obrazy, ktoré sa prelínajú, zanikajú, aby mohli vzniknúť nové a pred Vami plynie príbeh.
Vstupné: 1 €


 

Oznamy

Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Pliešovce a rozpočtov na roky 2016-2018Vytlačiť
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Pliešovce o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Pliešovce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pliešovce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej škole a zápisu detí do materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Pliešovce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Pliešovce o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 80/2009 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Návrh prílohy č. 1 k VZN č. 98 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pliešovce a poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Pliešovce v centrách voľného času

Návrh  prílohy č. 2 k VZN č. 98 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pliešovce a poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Pliešovce v centrách voľného času

Návrh rozpočtu obce Pliešovce na roky 2016 - 2018

Návrh Programového rozpočtu obce Pliešovce na roky 2016 - 2018


 
 

UpozornenieVytlačiť
 

V súvislosti so zmenou právnej úpravy odpadového hospodárstva
budú od 1. januára 2016 zmeny v poplatku za komunálny odpad.
Preto upozorňujeme občanov, aby do konca roku 2015
použili zakúpené etikety na vývoz TKO.


 
 

Oslavy 760. výročia 1. písomnej zmienky o obciVytlačiť
 

V budúcom roku si obec Pliešovce pripomenie
760. výročie 1. písomnej zmienky.

Pri tejto príležitosti prosíme o spoluprácu občanov všetkých vekových kategórií a tiež organizácie v obci.
Zároveň privítame Vaše návrhy, nápady na možné akcie,
ktoré by prebiehali počas celého budúceho roka.
Môžete ich posielať na mailovú adresu obec@pliesovce.sk
alebo osobne podať v kancelárii obecného úradu.


 
 

Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach (určené pre rodiny s nezaopatrenými deťmi)Vytlačiť
 


 
 

Zimná údržba ciest pre zimné obdobie 2015-2016Vytlačiť
 

Dohodnuté a prejednané opatrenia týkajúce sa zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Pliešovce a okolitých častiach: Zaježová, Podjavorie, Podhánková, Za mlyn, Neresnica a Zábava pre zimné obdobie 2015 - 2016 obsahuje nasledujúci súbor:

Zimná údržba pre zimné obdobie r. 2015 - 2016


 
 

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu v mesiaci december 2015Vytlačiť
 

V súvislosti so zmenou právnej úpravy odpadového hospodárstva budú od 1. januára 2016 zmeny v poplatku za komunálny odpad. Preto upozorňujeme občanov, aby do konca roku 2015 použili zakúpené etikety na vývoz TKO.

 

Mesiac

Komunálny odpad

Separovaný zber

Nebezpečný odpad

Pliešovce

December

02.12.2015 (streda)

22.12.2015 (utorok)

-

09.12.2015 (streda)

16.12.2015 (streda)

23.12.2015 (streda)

30.12.2015 (streda)

Zaježová a Lažteky

December

02.12.2015 (streda)

22.12.2015 (utorok)

-

16.12.2015 (streda)

30.12.2015 (streda)

 

Pravidlá a podmienky vývozu nájdete v časti Vývoz odpadu.

Harmonogram vývozu v roku 2015


 
 

Hlásenia obecného rozhlasu formou SMS alebo emailuVytlačiť
 

Obec z dôvodu zlepšovania služieb a informovanosti občanov rozšírila hlásenia obecného rozhlasu o služby bezplatného zasielania hlásení obecného rozhlasu formou SMS alebo elektronickou poštou na emailovú adresu.

O tieto služby môžete požiadať:

  • osobne na obecnom úrade,
  • telefonicky na tel. čísle 045/5562 964,
  • emailom na adresu obec@pliesovce.sk  (predmet správy: Rozhlas)

Je potrebné uviesť email alebo číslo mobilného telefónu, na ktoré budú hlásenia posielané.


 
 

Nové na www stránkeVytlačiť
 

Vo Videogalérii je už vložená nová Spravodajská relácia IKP z 19.11.2015

Hlásenia obecného rozhlasu si môžete opakovane vypočuť na tejto webovej stránke po kliknutí na podstránku Hlásenia obecného rozhlasu.
 


 
 

Podujatia a udalosti

Slávnostné odovzdávanie hasičského vozidlaVytlačiť
 

Slávnostné odovzdávanie hasičského vozidlaHasičský a záchranný zbor SR inovoval svoj vozový park. Ich staršie vozidlá prešli kompletnou repasáciou  a jedno z nich, cisterna Tatra 815, zaparkovalo v nedeľu 18.10.2015 pred pliešovskou hasičskou zbrojnicou. Za volantom prichádzajúcej zrenovovanej Tatry sedel podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Róbert Kaliňák.
Viac podrobností a fotografií nájdete vo fotogalérii.


 
 

Deň svätého HubertaVytlačiť
 

Deň svätého Huberta sa v našej obci konal v sobotu 19. septembra 2015.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.


 
 

webygroup

dnes je: 28.11.2015

meniny má: Henrieta


2032456

Úvodná stránka