Prechod na navigáciu block menu

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 4323
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DFI 2017/14Ing. Miroslav Šiffer - CONEX, Školská ulica 532/2, SelceIII.etapa - montáž štrukturovanej kabeláže - ocú oživenie siete, info systémov, EZS, teleko.systému21.12.20171 346,50 €bankový prevod
DFI 2017/13REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, PliešovceRealizácia spevnenej plochy na Školskej ulici21.12.20173 597,86 €bankový prevod
DF 2017/902LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceStočné za IV.Q 201712.1.201812,49 €bankový prevod
DF 2017/901LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceStočné za IV.Q 201712.1.201819,03 €bankový prevod
DF 2017/900O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, BratislavaPoplatky za služby - 12/201712.1.20186,00 €bankový prevod
DF 2017/899Milan Prajdák ul. Slobody 118/366, Dobrá NivaSlužby ZPO za mesiace október až december 201710.1.2018 130,00 €bankový prevod
DF 2017/898Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaPevné linky 12/2017nestanovený68,39 €
DF 2017/897Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínAdministratívne poplatky, legislatívny servis12.1.2018 222,00 €bankový prevod
DF 2017/896Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok a vývoz12.1.20182 504,32 €bankový prevod
DF 2017/895INFO KANÁL Pliešovce, s.r.o., Kostolná 1, PliešovceVýroba spravodajskej relácie 12/201712.1.2018 300,00 €bankový prevod
DF 2017/894Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, ŽilinaVerejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup (16.01.2018-15.01.2019)nestanovený96,00 €
DF 2017/893Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínPrenájom nádoby plastovej na komunál a 110 l kontajnerov na komunálny odpad - 12/201712.1.201812,95 €bankový prevod
DF 2017/892Orange Slovenko, a.s., Metodova 8, BratislavaMobilné linky (17.12.2017 - 16.01.2018)29.12.2017 161,24 €bankový prevod
DF 2017/891Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky29.12.201714,79 €bankový prevodvrtáky, hmoždinky...
DF 2017/890Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky29.12.201718,04 €bankový prevodvruty, zámok, matice...
DF 2017/889Vladimír Kyseľ, K-Interiér, Zvolenská cesta 618/4, PliešovceNábytok do OcÚ28.12.201711 149,00 €bankový prevod
DF 2017/888LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceSpotreba elektrickej energie v roku 2016 28.12.2017 602,60 €bankový prevodbankomat
DF 2017/887LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceSpotreba vody v roku 2016 12.1.201815,44 €bankový prevodhasičská zbrojnica
DF 2017/886LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceSpotreba elektriny v roku 201628.12.201748,94 €bankový prevodkamerový systém
DF 2017/885LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovcePráce montážnou plošinou pri výzdobe stromčeka28.12.2017 260,62 €bankový prevod
DF 2017/884LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovcePráce montážnou plošinou a spotrebovaný materiál pri oprave VO28.12.2017 505,20 €bankový prevod
DF 2017/883LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovcePráce montážnou plošinou pri oprave VO28.12.201744,09 €bankový prevod
DF 2017/882Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaPoplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov20.12.201766,32 €bankový prevod
DF 2017/881Copyline, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, ZvolenHP toner čierny Samsung ML-D111L28.12.201739,60 €bankový prevod
DF 2017/880Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, PliešovceOdobratá strava detí a žiakov ZŠ s MŠ Pliešovce, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu za mesiac: december 201728.12.2017 125,00 €bankový prevod
DF 2017/879Juraj Furdík, Astrova 2, Banská BystricaMateriál na opravu krovu budova býv. MNV sp.č. 1 Zaježová28.12.2017 440,00 €bankový prevod
DF 2017/878Jozef Ostrolucký, Pliešovce 625, PliešovcePokládka plávajúcej podlahy21.12.20171 025,16 €bankový prevod
DF 2017/877Ing. Miroslav Šiffer - CONEX, Školská ulica 532/2, SelceDodávka telefónov a procesorovej dosky EZS Esprit21.12.2017 390,00 €bankový prevod
DF 2017/876ProIZS CZ, s.r.o., Tvrdkova 1191, Ústí nad Orlicí, Česká republikaHadice, prúdnica, baterky pre hasičov21.12.2017 846,53 €bankový prevod
DF 2017/875DADO STAV, s.r.o., Osloboditeľov 931, KrupinaÚprava vnútorného a vonkajšieho priestoru OcÚ, nátery povalových trámov proti plesni28.12.20173 022,36 €bankový prevod
Položky 1-30 z 4323
ÚvodÚvodná stránka