Prechod na navigáciu block menu

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 4628
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DFI 2018/5REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, PliešovcePríprava terénu pod pálenicu a humnonestanovený1 056,00 €
DFI 2018/4Marek Schwarz M.S.Stav, Sládkovičova 583/12, PliešovceStavebné práce na obj. Remeselný dom - humnonestanovený6 212,51 €
DF 2018/323Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 04/2017nestanovený-4,14 €odberné miesto: Zaježová 5, Pliešovce
DF 2018/322Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 04/2017nestanovený -23,58 €odberné miesto: Hviezdoslavova 1/1, Pliešovce
DF 2018/321Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 04/2017nestanovený72,94 €odberné miesto: Pliešovce 17, Pliešovce
DF 2018/320Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 04/2017nestanovený-4,23 €odberné miesto: Malá Zábava 428, Pliešovce
DF 2018/319Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 04/2017nestanovený49,88 €odberné miesto: Pliešovce VO/0, Pliešovce
DF 2018/318Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 04/2017nestanovený- 105,72 €odberné miesto: Námestie SNP 1, Pliešovce
DF 2018/317TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, MartinNáhradné diely na štvorkolku Piaggio 16.5.2018 701,22 €hotovosť
DF 2018/316LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovcePranie, žehlenienestanovený2,17 €
DF 2018/315Poľnohospodárske družstvo, Sládkovičova 12/583, PliešovceZvoz komunálneho odpadunestanovený 552,00 €
DF 2018/314Prounion a.s., Piaristická 2, NitraSpracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevoknestanovený1 800,00 €
DF 2018/313O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, BratislavaPoplatky za služby - 04/201815.5.20186,00 €bankový prevod
DF 2018/312Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľný15.5.20181 910,02 €bankový prevod
DF 2018/311Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - nebezpečný15.5.2018 488,34 €bankový prevod
DF 2018/310Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok a vývoz15.5.20183 268,61 €bankový prevod
DF 2018/309Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky11.5.201847,26 €bankový prevodčistič, vypúšťacie zariadenie, sprej značkovací...
DF 2018/308Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky11.5.201830,29 €bankový prevodfarba, Savo, štetec...
DF 2018/307TSM Slovakia s.r.o., Nešporova 2, MartinTyčka stabilizačná Quargonestanovený87,77 €hotovosť
DF 2018/273 - DF 2018/306Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 05/20187.5.20183 511,00 €bankový prevododberné miesta: pozri DF2018/135 - DF 2018/168
DFI 2018/3ENESYS spol. s r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenVyhotovenie projektovej dokumentácie v stupni rozpracovania pre stavebné povolenie stavby Šatne TJ Tatran VLM Pliešovcenestanovený 144,00 €
DF 2018/272Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínPrenájom nádoby plastovej na komunál a 110 l kontajnerov na komunálny odpad - 04/201811.5.201812,95 €bankový prevod
DF 2018/271Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaPoplatky za telekomunikačné služby - 04/201818.5.201877,52 €bankový prevod
DF 2018/270Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, BratislavaStravné lístky - 480 ksnestanovený1 938,66 €
DF 2018/269DOMO GLASS s.r.o., Zvolenská cesta 85, Banská BystricaSlenená markízanestanovený1 406,00 €
DF 2018/268JUDr. Emil Vaňko, Tŕnie 134, TŕnieOdmena a režijný paušál za poskytovanie právnych služieb za mesiac máj 201811.5.201899,58 €bankový prevod
DF 2018/267Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, PliešovceOdobratá strava detí a žiakov ZŠ s MŠ Pliešovce, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu za mesiac: apríl 201811.5.2018 152,00 €bankový prevod
DF 2018/266TSP AUCTOR s.r.o., MUDr. Jána Straku 1536/1, Banská ŠtiavnicaZabezpečenie činností o poskytovaní odbornej, metodickej a technickej pomoci pri zabezpečení verejného obstarávania - Zberný dvor4.5.2018 300,00 €bankový prevod
DF 2018/265SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Záloha za zemný plyn - 05/2018nestanovený1 819,00 €odberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2018/264SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Záloha za zemný plyn - 05/20184.5.201834,00 €bankový prevododberné miesto: P. Jilemnického 44/470, Pliešovce
Položky 1-30 z 4628
ÚvodÚvodná stránka