Prechod na navigáciu block menu

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 4707
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2018/465Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SRnestanovený80,40 €Kult.-spoločenské podujatie so zmiešanou hudobnou produkciou bez vstupného - Podjavorské folklórne slávnosti
DF 2018/464Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínDrobný stavebný odpadnestanovený 370,51 €
DF 2018/463Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaPoplatky za telekomunikačné služby - 06/2018nestanovený81,06 €
DF 2018/462Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok a vývoznestanovený3 358,39 €
DF 2018/461JUDr. Emil Vaňko, Tŕnie 134, TŕnieOdmena a režijný paušál za poskytovanie právnych služieb za mesiac júl 2018nestanovený99,58 €
DF 2018/460Milan Prajdák ul. Slobody 118/366, Dobrá NivaSlužby ZPO za mesiace apríl až jún 2018nestanovený 220,00 €
DF 2018/459Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, PliešovceMulčovanie krajnicenestanovený 241,32 €
DF 2018/458Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceDoprava, nakladanie/vykladanienestanovený 180,00 €
DF 2018/457Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený17,29 €pracovné rukavice
DF 2018/456Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený34,00 €hadica, pištoľ, spojka...
DF 2018/455Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený23,35 €vrták, Savo, meter...
DF 2018/454LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovcePranie a žehlenienestanovený19,67 €
DF 2018/453SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Záloha za dodávku elektriny - 07/2018nestanovený34,00 €odberné miesto: P. Jilemnického 44/470, Pliešovce
DF 2018/452SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Záloha za zemný plyn - 07/2018nestanovený1 819,00 €odberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2018/418 - DF 2018/451Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2018nestanovený3 511,00 €odberné miesta: pozri DF2018/135 - DF 2018/168
DFI 2018/8Modul 75 pro s.r.o., Jakubovo námestie č. 2555/2, BratislavaVyhotovenie architektonickej štúdie pre plánované investície s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovcenestanovený3 000,00 €
DF 2018/417Klemo spol. s r.o., Tehelná 4, ZvolenPoháre a medaily29.6.2018 200,40 €bankový prevod
DF 2018/416Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínPrenájom nádoby plastovej na komunál a 110 l kontajnerov na komunálny odpad - 06/2018nestanovený12,95 €
DF 2018/415Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, PliešovceOdobratá strava detí a žiakov ZŠ s MŠ Pliešovce, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu za mesiac: jún 2018nestanovený 160,00 €
DF 2018/414Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., Košická 2, ŽilinaDoprava osôb na trase Podhradie - Pliešovce a späť29.6.2018 359,30 €bankový prevod
DF 2018/413Orange Slovenko, a.s., Metodova 8, BratislavaMobilné linky (17.06.2018 - 16.07.2018)28.6.2018 161,24 €bankový prevod
DF 2018/412VAP TRAVEL, s.r.o., Korytárky 398, Korytárky Preprava autobusom na trase Pliešovce - Zvolen29.6.2018 117,60 €bankový prevod
DF 2018/411LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceOprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu29.6.2018 625,81 €bankový prevod
DF 2018/410ŠUPA technika, Marián Šupa, Hollého 164, Veľké KostoľanyBenzínová kosačka25.6.2018 549,00 €hotovosť
DF 2018/409Ing. Miroslav Ryljak, RYO - RYLJAK, Pionierska 325, ČachticeBalóny na vodu 22.6.201844,60 €hotovosť
DF 2018/408Wristbanditos, s.r.o., Janáčkova 760/4, Jeseník, ČeskoID pásky 20.6.201814,04 €hotovosť
DF 2018/407LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceŠtrk29.6.2018 318,72 €bankový prevod
DF 2018/406INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Kostolná 1, PliešovceSprevádzkovanie PC siete29.6.2018 900,00 €bankový prevod
DF 2018/405INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Kostolná 1, PliešovceVýroba spravodajskej relácie 05-06/201829.6.2018 600,00 €bankový prevod
DF 2018/404Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 05/2017nestanovený- 123,95 €odberné miesto: Pliešovce 17, Pliešovce
Položky 1-30 z 4707
ÚvodÚvodná stránka