Prechod na navigáciu block menu

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 3925
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2017/548Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017nestanovený-8,58 €odberné miesto: Pliešovce VO/0
DF 2017/547Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017nestanovený -67,16 €odberné miesto: Námestie SNP 1, Pliešovce
DF 2017/546Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017nestanovený -46,90 €odberné miesto: Hviezdoslavova 1/1, Pliešovce
DF 2017/545Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017nestanovený- 131,62 €odberné miesto: Pliešovce 17
DF 2017/544Ing. Ján Šutý, Jána Kalinčiaka 1928/43, ZvolenZnalecký posudok - pozemky v lokalite Pliešovcenestanovený 188,19 €
DF 2017/543Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, ŽilinaOpravná faktúra za elektrickú energiu (01.01.2016 - 31.12.2016)nestanovený- 123,01 €odberné miesto: Neresnica 551
DF 2017/542Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, ŽilinaOpravná faktúra za elektrickú energiu (01.01.2017 - 28.02.2017)nestanovený -25,81 €odberné miesto: Neresnica 551
DF 2017/541Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, ŽilinaOpravná faktúra za elektrickú energiu (01.01.2015 - 31.12.2015)nestanovený -11,75 €odberné miesto: Neresnica 551
DF 2017/540Copyline, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, ZvolenHP toner14.8.201796,00 €bankový prevod
DF 2017/539Poľnohospodárske družstvo, Sládkovičova 12/583, PliešovceVývoz kontajnerov9.8.2014 244,08 €bankový prevod
DF 2017/538ALIKAL, s.r.o., Senohrad 254, SenohradPreprava s nakládkou a vykládkou tovaru na trase Pliešovce - Levice11.8.2017 264,00 €bankový prevod
DF 2017/504Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaPevné linky 07/201718.8.201768,38 €bankový prevod
DF 2017/503O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, BratislavaPoplatky za služby - 07/20179.8.20176,00 €bankový prevod
DF 2017/502Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok a vývoz4.8.20172 667,37 €bankový prevod
DF 2017/501Oprava motorových vozidiel, Jaroslav Závacký, Cesta armády 238/1, PliešovceOprava Octavie4.8.2017 115,01 €bankový prevod
DF 2017/500Oprava motorových vozidiel, Jaroslav Závacký, Cesta armády 238/1, PliešovceOprava Avie4.8.201745,00 €bankový prevod
DF 2017/499JUDr. Emil Vaňko, Tŕnie 134, TŕnieOdmena a režijný paušál za poskytovanie právnych služieb za mesiac august 20174.8.201799,58 €bankový prevod
DF 2017/498Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky4.8.201798,72 €bankový prevodskrutkovač, posuvné merítko, cement...
DF 2017/497Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky4.8.201717,03 €bankový prevodzámok, Savo, cement...
DF 2017/496Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky4.8.201711,64 €bankový prevodchránička
DF 2017/495Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky4.8.2017 352,21 €bankový prevodpoklop, kanalizačná rúra...
DF 2017/494SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Záloha za zemný plyn - 08/20174.8.201753,00 €bankový prevododberné miesto: P. Jilemnického 44/470, Pliešovce
DF 2017/493SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Záloha za zemný plyn - 08/2017nestanovený1 500,00 €odberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DFI 2017/3Jaroslav Kristin COMET, ČelovceDodávka a montáž kamier20.7.20172 274,07 €bankový prevod
DF 2017/492Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínPrenájom nádoby plastovej na komunál a 110 l kontajnerov na komunálny odpad - 07/20174.8.201712,95 €bankový prevod
DF 2017/491Štefan Babinský, Cesta armády 152/72, PliešovceOpiľovanie stromov4.8.2017 120,00 €bankový prevod
DF 2017/490Mgr. Ľubica Marčeková, Sklené 335, SklenéAudit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.20164.8.2017 600,00 €bankový prevod
DF 2017/489Orange Slovenko, a.s., Metodova 8, BratislavaMobilné linky (17.07.2017 - 16.08.2017)28.7.2017 149,81 €bankový prevod
DF 2017/488Enesys, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenElektroinštalačné práce a dodávky vykonané pri rekonštrukcii scénického osvetlenia v SD Družba28.7.20173 463,68 €bankový prevod
DF 2017/487mArchus, s.r.o., Chmeľová č. 3, PrešovŽiadosti o NFP na realizáciu projeku s názvom "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ma ZŠ v Pliešovciach28.7.2017 720,00 €bankový prevod
Položky 1-30 z 3925
ÚvodÚvodná stránka