Prechod na navigáciu block menu

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 4550
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2018/184apex Banská Bystrica s.r.o., 29. augusta 23, Banská Bystrica Doplatok za dverenestanovený 230,98 €
DF 2018/183Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 02/2017nestanovený 121,01 €odberné miesto: Pliešovce 17
DF 2018/182Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 02/2017nestanovený56,66 €odberné miesto: Pliešovce VO/0
DF 2018/181Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 02/2017nestanovený4,24 €
DF 2018/180Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 02/2017nestanovený -26,90 €odberné miesto: Hviezdoslavova 1/1, Pliešovce
DF 2018/179Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 02/2017nestanovený26,55 €odberné miesto: Námestie SNP 1, Pliešovce
DF 2018/178Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 02/2017nestanovený2,67 €odberné miesto: Pliešovce, Malá Zábava 428
DF 2018/177Ondrej Strhársky, Jilemnického 740/44, PliešovceElektroinštalačné práce na vozidle AVIA A30nestanovený 520,00 €
DF 2018/176Ondrej Strhársky, Jilemnického 740/44, PliešovceElektroinštalačné práce na vozidle Tatra 815nestanovený1 090,00 €
DF 2018/175Ľubomír Tesár T-market, Nám. SNP 256, PliešovceŠkolské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi - 2. polrok 2017/201813.3.2018 182,60 €bankový prevod
DF 2018/174Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, MartinPublikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.201813.3.201830,50 €bankový prevod
DF 2018/173LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceČistiace práce13.3.201827,86 €bankový prevod
DF 2018/172Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, PliešovcePranie, žehlenie13.3.20182,44 €bankový prevod
DF 2018/171Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok a vývoz13.3.20182 755,44 €bankový prevod
DF 2018/170FINOX BB, s.r.o., Majerská cesta 79, Banská BystricaDodávka a montáž vertikálnych žalúzií v budove OcÚ13.3.20181 210,27 €bankový prevod
DF 2018/169FINOX BB, s.r.o., Majerská cesta 79, Banská BystricaDodávka a montáž vertikálnych žalúzií v Dome remesiel13.3.2018 578,06 €bankový prevod
DF 2018/168Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201855,00 €bankový prevododberné miesto: VO / Lažteky Pliešovce
DF 2018/167Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.2018 284,00 €bankový prevododberné miesto: Pliešovce - Rázputie
DF 2018/166Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201813,00 €bankový prevododberné miesto: Pliešovce, Malá Zábava 428
DF 2018/165Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201816,00 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 5, Pliešovce / zubná ambulancia
DF 2018/164Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201819,00 €bankový prevododberné miesto: Dlhé zeme, Pliešovce
DF 2018/163Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201812,00 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 3, Pliešovce
DF 2018/162Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201829,00 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 5, Pliešovce
DF 2018/161Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201821,00 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 2, Pliešovce
DF 2018/160Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201883,00 €bankový prevododberné miesto: Zvolenská cesta 648/1, Pliešovce
DF 2018/159Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.2018 374,00 €bankový prevododberné miesto: Námestie SNP 1, Pliešovce
DF 2018/158Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201845,00 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 5, Pliešovce
DF 2018/157Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.2018 102,00 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 5, Pliešovce
DF 2018/156Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.201819,00 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 24, Pliešovce
DF 2018/155Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 03/201813.3.20185,00 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 154, Pliešovce
Položky 1-30 z 4550
ÚvodÚvodná stránka