Prechod na navigáciu block menu

Objednávky

Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác:

  • identifikačný údaj objednávky,
  • popis objednaného plnenia,
  • celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia,
  • identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • dátum vyhotovenia objednávky,
  • identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia,
  • údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala.

 


 
Objednávky » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 1-30 z 880
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
114/2017Ján Chovanec, Zaježová č. 124, 962 63 PliešovceZvoz odpadu zo Zaježovej a pliešovských lazov 6.10.20170,00 €
113/2017SOFTAX s.r.o., Moyzesova 816/101-1Pedig a príslušný materiál na tvorivé dielne počas Tradičného pliešovského jarmku6.10.20170,00 €
112/2017IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 BratislavaKnihy do obecnej knižnice podporené z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia6.10.20171 062,92 €
111/2017Ľubomír Tesár, Nám. SNp 256, 962 63 PliešovceŠkolské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi na I.polrok škol.roka 2017/2018 29.9.2017 182,60 €
110/2017EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 KošiceUpravenie krytu vozovky po prekopoch kanalizácie na ul. Družstevnej jednou vrstvou hrubého asfaltu o hrúbke cca 10 cm 29.9.20170,00 €
109/2017MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, BratislavaZameranie hrobov I.etapa a modul na správu cintorína na doplňanie nových hrobov a nájomných zmlúv14.9.20170,00 €
108/2017ENESYS spol s r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenRealizácia prípojky na Malej Zábave na základe projektovej dokumentácie7.9.20170,00 €
107/2017ABC - servis, s.r.o., Školská 10/8, PliešovceOprava cesty v k.ú. Zaježová (časť Korienky) cca 200 m2 7.9.20173 504,00 €
106/2017Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, 962 61 Dobrá NivaZameranie a spracovanie geometrického plánu na budovu "Kolkáreň" v zadnom dvore starého kultúrneho domu súp.č. 115 7.9.20170,00 €
105/2017Jozef Šmrhola - OLYMP, Maďarovská 145, SantovkaObjednávka 50 ks nástenných kalendárov, 80 ks vianočných pozdravov, 50 nákupných tašiek, značenie na budovu OcU5.9.20170,00 €
104/2017Pavel Šauka - TOROS, Nám. padlých hrdinov 41/5, 962 63 PliešovceVýroba a montáž bezbariérového prístupu do Domu remesiel5.9.20170,00 €
103/2017Vodomont Zvolen spol. s r.o., Jesenského 284/32, Zvolen Dodávka ďalších 6 ks radiátorov a ďalšieho materiálu na ich osadenie do budovy OcU Pliešovce5.9.20170,00 €
102/2017MBuilding s.r.o., Imatra 11, ZvolenMontáž kazetového stropu na prízemí budovy Obecného úradu a montáž svietidiel na kazetové stropy5.9.20170,00 €
101/2017Bc. Branislav Krajč, Tulipánova 312/3, Dobrá NivaVečerné ozvučenie počas podujatia "Deň sv.Huberta" 5.9.2017 100,00 €
100/2017Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, ZvolenPrenájom 1 ks veľkoobjemového konatnera na Zaježovú na 10.10.2017 a prenájom 2 ks veľkoobjemových kontajnerov do zberného dvora 5.9.20170,00 €
99/2017Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, ZvolenPrenájom 2 ks veľkoobjemových kontajnerov na akciu Jesenné upratovanie na 6.10.20175.9.20170,00 €
98/2017Ing. Vladimír Oťahel, Cesta armády 142/48, 962 63 PliešovceStavebný dozor pre Rekonštrukciu tenisových kurtov a viacúčelovú plochu pre klzisko23.8.20170,00 €
6170888516Le CHEQUE DEJENUER s.r.o., P.O.BOX 109, 820 05 Bratislava 25Stravné lístky v počte 500 ks plus náklady na služby a dopravné23.8.20172 020,00 €
97/2017Bc. Marián Ďurčo - DUMA, Zvolenská cesta 47, 962 63 PliešovceMateriál na osadenie žľabov na budovu Obecného úradu v Pliešovciach22.8.2017 530,00 €
96/2017Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, ZvolenPrenájom 1 ks veľkobjemového kontajnera na odvoz bioodpadu22.8.20170,00 €
95/2017VICTORY SPORT, Junácka 6, 831 04 BratislavaPoháre na ocenenie víťazov o najlepší guľáš na Deň sv.Huberta22.8.201732,00 €
94/2017Pavol Kozoň, 029 62 Oravské Veselé 52Opiľovanie stromov pri vedení verejného osvetlenia22.8.20170,00 €
93/2017Jozef Šmrhola - OLYMP, Maďarovská 71, SantovkaObjednávka 17 ks vlajočiek na propagáciu22.8.2017 132,00 €
92/2017Vodomont Zvolen spol. s r.o., Jesenského 284/32, Zvolen Dodávka a montáž radiátorov a rozvodov ústredného kúrenia 15.8.20179 839,44 €
91/2017Ľubomír Žilka, Jilemnického 682/34, 962 63 PliešovceOprava WC v športovom areáli 15.8.20170,00 €
90/2017AMIDOOR s.r.o., Dubové 86, ZvolenVystúpenie ĽH Juraja Pecníka so sólistami10.8.2017 850,00 €
89/2017ZARA - chránená dielňa, František Mešina, ul. Železničná 846/12, Veľký KrtíšDopravné značenie v obci na základe osobnej obhliadky10.8.20172 194,85 €
88/2017Ing. Ján Šutý, Jána Kalinčiaka 1928/43, ZvolenVypracovanie znaleckého posudku na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov v lokalite č. 1 Dlhé zeme10.8.2017 188,19 €
87/2016Poľnohospodárske družstvo PliešovceNakladanie kontajnerov na bioodpad na ul. Sitníckej10.8.20170,00 €
86/2017ENESYS spol. s r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenProjektová dokumentácia "Rekonštrukcia elektrickej prípojky" na Malej Zábave v areáli bývalej tehelne 9.8.201796,00 €
Položky 1-30 z 880
ÚvodÚvodná stránka