Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Úradná tabuľa

Informácie o začatých správnych konaniach

Začaté správne konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajinyVytlačiť
 

Obec Pliešovce
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Zvolen, Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky na adresu: jana.tlucakova@zvolen.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny


 
 

Vytlačiť
 

Katastrálne územie: Zaježová
Parcelné čísla: 10385/1, 10335/1
Druh pozemku: trvalé trávne porasty
Počet a druh drevín: rakyta (35 ks), breza (30 ks), osika (40 ks),
Dôvod výrubu: presvetlenie ttp


 
 

Vytlačiť
 

Katastrálne územie: Pliešovce
Parcelné čísla: 13520/12,13520/13, 13497/1
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Počet a druh drevín: 7 ks borovíc (cca 130 cm obvod)
Dôvod výrubu: ohrozenie bezpečnosti okoloidúcich a zasahujú do prístupovej cesty k súkromným pozemkom


 
 

Zverejňovanie v zmysle zákona o majetku obcí

Zverejnenie zámeru prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

dnes je: 17.1.2018

meniny má: Nataša

webygroup
ÚvodÚvodná stránka