Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Ako vybaviť

Dane

daň z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie

Poplatky

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatky za hlásenie v miestnom rozhlase, poplatky za prenájom priestorov kultúrneho domu, poplatky za prenájom zasadacej miestnosti obecného úradu, poplatok za prenájom KD Zaježová

Matrika

zápis narodenia dieťaťa do matriky, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva dieťaťa, uzavretie manželstva, potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, zápis úmrtia do matriky, vedenie osobitnej matriky, vydanie duplikátu matričného dokladu, zmena priezviska po rozvode do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu, výpis z registra trestov, osvedčovanie podpisov, osvedčovanie listín

Evidencia obyvateľstva a budov

prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy, vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla na budovy a domy, vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy

Stavebná činnosť

ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, návrh na vydanie územného rozhodnutia, žiadosť o stavebné povolenie, žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, žiadosť o povolenie terénnych úprav, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, žiadosť o povolenie odstránenia stavby, návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Slobodný prístup k informáciám

 

Niekoľko užitočných webových adries:


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Pozrite si novú spravodajskú reláciu INFO KANÁLu Pliešovce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka