Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Cirkev

Cirkev

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 je náboženské vyznanie našich obyvateľov nasledovné:

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

Vydanie Tolerančného patentu Jozefom II. v roku 1781 znamenalo novú nádej pre pliešovských veriacich. 16. februára 1784 dostali povolenie k stavbe tolerančného kostola, ktorý bol posvätený 10. októbra 1784. Tento kostol dnes už nestojí.

Evanjelický kostol v Pliešovciach.jpgPo odchode farára Jána Szelényiho prišiel do Pliešoviec v jeseni roku 1923 mladý farár Ján Lacko. Základný kameň na stavbu nového chrámu Božieho bol položený na jar v roku 1926. Projekt vytvoril významný architekt Milan Michal Harminc. Pri jeho tvorbe bol  ovplyvnený kubizmom, čo sa prejavilo vo formovaní priečelia s vertikálou štíhlej veže s ochodzou. Samotný priestor sformoval do oválnej centrály bez jedinej podpery, osvetlenej vysokými oknami a s amfiteátrovo usporiadanými lavicami. Kostol má výšku veže 48 m, na ktorej je v ohni pozlátený kríž, dĺžku 18 m, šírku 23 m, vnútorná výška je 15 m. Tri nové zvony s menami Viera, Láska, Nádej darovala obec a jeden bol preložený zo starého kostola.

Za jeden rok a šesť mesiacov bolo dokončené toto mohutné dielo.  Posvätenie chrámu vykonal dôstojný brat biskup ThDr. Samuel Zoch, 23. októbra 1927 za prítomnosti mnohých ďalších farárov a cirkevníkov.
Tu však história tohto chrámu nekončí. Po niekoľkoročnom období pokojného života zboru prišli ťažké časy druhej svetovej vojny. Počas bojov o Pliešovce dostal kostol 11 zásahov. Za kostolom sa totiž ukrýva nemecký tank, ktorý strieľal na Oremov Laz. Tak sa kostol stal priamym terčom oslobodzujúcich vojsk. Všetky tieto rany však boli vyliečiteľné. Najhoršia rana bola tá posledná, ktorá prišla v noci z 3. na 4. marca 1945, kedy Nemci ustúpili z Pliešoviec.

Pár dní predtým chodil do kostola hrávať na organe jeden nemecký dôstojník. Kým on hral, iní pripravovali nálož na zničenie kostola. Výbuch, ktorý zaznel okolo polnoci zanechal skutočné dielo skazy. Celý organ ležal rozbitý na oltári, schody na vežu boli rozbité na triesky a ležali na mieste za organom a odspodu bolo vidieť zvony. Veža bola do výšky záhradky puknutá na spojoch všetkých stien. Nikto sa nechcel na opravu ťažko poškodenej veže podujať a všetci ju radili zrútiť. Nakoniec sa na to podujal staviteľ Heisz zo Zvolena a vežu opravil.

V roku 1948 bol kostol znovu opravený. Objednaný bol aj nový organ u firmy Rieger v Krnove, ktorý namontovali v roku 1951. Posviacka obnoveného kostola  bola v roku 1951 a vykonal ju biskup Fedor Ruppeldt.

V roku 1934 bola postavená nová fara, zrenovovaný kaplánsky byt a hospodárske budovy. Roku 1938 bol postavený nový kantorský byt.

Za pôsobenia pána farára Jána Lacka, v 20. – 60. rokoch minulého storočia, bola evanjelická cirkev v Pliešovciach hybnou silou náboženského a kultúrneho života. On odišiel z Pliešoviec 30. marca 1960. V 30. rokoch bola založená Nedeľná škola, Dorast evanjelickej mládeže a Združenie evanjelickej mládeže. Organizácie pôsobili nielen v matkocirkvi, ale aj na lazoch Zaježová a Podjavorie. Založené boli aj odbory Slovenskej evanjelickej jednoty, Jednota evanjelických žien a Jednota starších.
Cirkevný štvorhlasný zmiešaný spevokol pracoval pod vedením kantora - katechétu Pavla Králika. Pliešovskí evanjelici nacvičovali aj divadlá, najmä v časoch pôsobenia kaplánov Ondreja Ponického a Pavla Radvániho. Obľube sa tešili aj čajové večierky v zborovej sieni, majálesy v obecnom parku a kaberety v divadelnej sále.

Ján Lacko odišiel z Pliešoviec 30. marca 1960.
Od roku 1960 do konca roku 1986 pôsobil v Pliešovciach farár Ondrej Ondrejka. Za jeho pôsobenia sa urobili určité vylepšenia v zariadení kostola, generálna oprava elektrického zvonenia, elektrického vedenia na fare, zafarbenie chrámovej strechy a oprava žľabov.
V roku 1987  (do 30. augusta) bol zbor administrovaný pánom farárom zo Sásy Jánom Halgašom.
Roky 1987 (od 30. augusta) – 1989 ( s prestávkou od 5. apríla do 1. novembra 1988) v zbore pôsobil pán farár Ondrej Prostredník ml. Za jeho pôsobenia sa začala opäť rozbiehať práca s deťmi a mládežou. Začalo sa s výučbou evanjelickej náboženskej výchovy na fare. Počas jeho neprítomnosti administroval brat farár Ján Halgaš.
V roku 1989 – do roku 1990 administroval zbor pán farár Dušan Cina zo Sásy.
V rokoch 1990 – 2000 (do marca) pôsobil v Pliešovciach pán farár Milan Juraj Mičovský, ktorý tu bol kaplánom v rokoch 1956 – 1957.
Administrátorom v roku 2000 (marec – august) bol pán farár zo Sásy Milan Krivda, terajší biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku.
Od roku 2000 (august)  až do roku 2007 (júl) bola v zbore farárkou Zuzana Žilinčíková.
V rokoch 2007 (júl)  - 2008 ( august ) zbor administroval pán farár Roman Sarvaš z Babinej. 
Od augusta 2008 je farárkou Katarína Kmecová.
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pliešovciach patrí do Hontianskeho seniorátu Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. V súčasnosti má 949 členov. Okrem SB konaných v Pliešovciach, sa každú prvú nedeľu v mesiaci konajú aj nešporné SB na Zaježovej.

Zdroj: ecav-pliesovce.webnode.sk

Rímskokatolícka cirkev

Filiálka Pliešovce patrí K farnosti Sása. Pliešovce majú asi 2200 obyvateľov. Rímokatolíkov je okolo 600. V Pliešovciach je nový kostol, ktorý bol posvätený v roku 1998. Zasvätený je Božiemu milosrdenstvu. Veľkú zásluhu na jeho výstavbe má vdp. Jozef Nociar, bývalý farár v Sáse, ktorý teraz pôsobí vo farnosti Sliač a samozrejme samotní veriaci z Pliešoviec.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

 • 1919-1920 Ján Javorka
 • 1920-1959 Vincent Puskailer
 • 1959-1965 Anton Leitman
 • 1965-1967 Matej Zaťko
 • 1967-1972 Gašpar Hegedüš
 • 1972-1987 Ján Regeš
 • 1987-1990 Vít Tužinský
 • 1990-1991 Igor Koryťák
 • 1991-1992 Jozef Nociar
 • 1992-1994 Pavol Kandera
 • 1994-1996 Ján Metod Janovský, kapucín
 • 1996-2002 Jozef Nociar
 • 2002-2011 Ladislav Jurčík
 • od 2011 Adam Cyryl Gierasimczuk

Zdroj: http://www.farasasa.sk/index.html


 
ÚvodÚvodná stránka