Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva a budov

Evidencia obyvateľstva a budov

vybavuje: Mgr. Dana Krištofíková
telefón: 045/5562 966
mail: obec.evidencia@pliesovce.sk

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy

Vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla na budovy a domy

Vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Potrebujete:

 • 1x prihlasovací lístok,
 • 1x hlásenie o sťahovaní.

Formuláre sú k dispozícii v kancelárii obecného úradu.

Pri hlásení trvalého pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz (ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa),
 • doklad o vlastníctve resp. spoluvlastníctve bytu,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov bytu.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka,
 • vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Potrebujete:

 • 1x prihlasovací lístok na prechodný pobyt.

Formuláre sú k dispozícii v kancelárii obecného úradu.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov bytu.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka,
 • vlastník alebo spoluvlastník potvrdí svojim podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy

Potrebujete:

 • kolaudačné rozhodnutie (užívacie povolenie),
 • doklad o vlastníctve pozemku.

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Vydávanie rozhodnutia o zrušení súpisného čísla na budovy a domy

Potrebujete:

 • rozhodnutie odboru stavebnej správy na MsÚ Zvolen o asanácii budovy.

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Vydanie potvrdenia o pridelení súpisného čísla na budovy a domy

Potrebujete:

 • uviesť súpisné číslo budovy, ulicu, číslo parcely a stavebníka budovy.

Lehota na vybavenie: do 30 dní

Upozornenie: Ku každému dožiadaniu o evidencii nehnuteľností je potrebné vypísať žiadosť, ktorá je k dispozícii v kancelárii obecného úradu.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka