Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 5043
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2018/938Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený10,46 €odberné miesto: Pliešovce VO/0, Pliešovce
DF 2018/937SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Vyúčtovanie za zemný plyn (01.01.2018 - 31.12.2018)nestanovený30,85 €odberné miesto: P. Jilemnického 44/470, Pliešovce
DF 2018/936SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Vyúčtovanie za zemný plyn (01.01.2018 - 31.12.2018)nestanovený2 933,54 €odberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2018/935Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený 120,82 €odberné miesto: Pliešovce - Rázputie
DF 2018/934Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený-1,90 €odberné miesto: VO / Lažteky
DF 2018/933Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený11,17 €odberné miesto: Pliešovce 428 / Rázputie studňa
DF 2018/932Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený5,22 €odberné miesto: Hviezdoslavova 5 / zubná amb.
DF 2018/931Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený4,72 €odberné miesto: Polyf. obj. / Dlhé zeme
DF 2018/930Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený 261,29 €odberné miesto: KD Zaježová
DF 2018/929Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený-3,60 €odberné miesto: Hviezdoslavova 5 / detská amb.
DF 2018/928Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený52,21 €odberné miesto: Hviezdoslavova 2 / dočasný
DF 2018/927Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený- 317,87 €odberné miesto: Zvol. cesta 648 / Dom smútku
DF 2018/926Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený24,34 €odberné miesto: Nám. SNP 1 / SD Družba
DF 2018/925Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený -34,01 €odberné miesto: Zdravot.str. / Hviezd. 5
DF 2018/924Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený12,28 €odberné miesto: Ubytovňa Zaježová 5
DF 2018/923Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený12,47 €odberné miesto: VO / Zaježová 24
DF 2018/922Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený5,64 €odberné miesto: VO / Zaježová 154
DF 2018/921Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený-1,60 €odberné miesto: VO / Nám.padlých hrdinov 18
DF 2018/920Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený87,10 €odberné miesto: VO / Zaježová 71
DF 2018/919Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený41,31 €odberné miesto: VO / Zábava 466
DF 2018/918Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený -86,56 €odberné miesto: VO / Zaježová 124
DF 2018/917Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený-1,54 €odberné miesto: VO / Dolinky 110, Zaježová
DF 2018/916Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený 187,27 €odberné miesto: Podlysec - Zaježová 115, Pliešovce
DF 2018/915Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený- 216,32 €odberné miesto: Družstevná 49, Pliešovce
DF 2018/914Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený54,62 €odberné miesto: B. Nemcovej 8, Pliešovce
DF 2018/913Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený0,32 €odberné miesto: Hviezdoslavova 1, Pliešovce
DF 2018/912Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený 404,64 €odberné miesto: SNP 4, Pliešovce / fontána
DF 2018/911Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený -10,38 €odberné miesto: Námestie SNP 5, Pliešovce
DF 2018/910Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený 232,36 €odberné miesto: Pliešovce 17
DF 2018/909Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018nestanovený92,09 €odberné miesto: Sitnícka 272 / sep. zber, Pliešovce
Položky 1-30 z 5043
ÚvodÚvodná stránka