Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 5429
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DFI 2019/9Marek Schwarz M.S.Stav, Sládkovičova 583/12, PliešovceStavebné práce na obj. garáží a skladovnestanovený20 683,74 €
DFI 2019/8TRIUS FINANCE, s.r.o., Donnerova 715/5, BratislavaPríprava žiadosti o NFP k projektu s názvom: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivostli v obci Pliešovcenestanovený2 000,00 €
DFI 2019/7Ing. Ján Hazucha - STATIKA STAVIEB, Študentská 6, Zvolen Statický posudok: Starý kultúrny dom - Rekonštrukcia strechynestanovený 150,00 €
DF 2019/503Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21, BratislavaInternetový prístup k portálu isamospráva na obdobie 1 rokanestanovený 169,00 €
DF 2019/502TSP AUCTOR s.r.o., MUDr. Jána Straku 1536/1, Banská ŠtiavnicaPoskytnutie služieb - verejné obstarávanie Strojno-technologické vybavenie pre zberný dvor obce Pliešovcenestanovený 300,00 €
DF 2019/501REVOLUCIE, občianske združenie, Martina Rázusa 2402/40, LučenecHonorár účinkujúcim - kultúrny program pre detinestanovený 250,00 €
DF 2019/500Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený5,59 €cement
DF 2019/499Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceDoprava, nakladanie a vykladanienestanovený96,97 €
DF 2019/498Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený60,61 €batéria, rukavice, zámok...
DF 2019/497Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený48,99 €žiarovky, krabica, izolačná páska...
DF 2019/496Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený30,08 €Savo, ventil, sieťka...
DF 2019/495Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený28,46 €odberné miesto: Pliešovce VO/0, Pliešovce
DF 2019/494Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený -10,66 €odberné miesto: Zaježová 5, Pliešovce
DF 2019/493Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený-4,46 €odberné miesto: Malá Zábava pri 428, Pliešovce
DF 2019/492Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený82,29 €odberné miesto: Námestie SNP 1, Pliešovce
DF 2019/491Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený -58,37 €odberné miesto: B. Nemcovej 8, Pliešovce
DF 2019/490Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený- 173,14 €odberné miesto: Námestie padlých hrdinov, Pliešovce
DF 2019/489Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený -13,46 €odberné miesto: Hviezdoslavova 1/1, Pliešovce / ocú
DF 2019/488Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený -84,43 €odberné miesto: Pliešovce 17
DF 2019/454 - DF 2019/487Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený3 984,00 €odberné miesta: pozri DF2019/145 - DF 2019/178
DF 2019/453O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, BratislavaPoplatky za služby - 06/2019nestanovený6,00 €
DF 2019/452Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, ŽilinaBezpečnostná SIMnestanovený10,76 €
DF 2019/451Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený40,00 €odberné miesto: Námestie padlých hrdinov 115, Pliešovce
DF 2019/450Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený 131,00 €odberné miesto: Námestie padlých hrdinov 86, Pliešovce
DF 2019/449Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený 125,00 €odberné miesto: Zvolenská cesta 410, Pliešovce
DF 2019/448Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený8,00 €odberné miesto: Jilemnického 351, Pliešovce
DF 2019/447Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený13,00 €odberné miesto: Obrancov mieru 760/12, Pliešovce
DF 2019/446Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený13,00 €odberné miesto: Obrancov mieru 761/14, Pliešovce
DF 2019/445Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený11,00 €odberné miesto: Obrancov mieru 762/16, Pliešovce
DF 2019/444Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/2019nestanovený13,00 €odberné miesto: Obrancov mieru 763/18, Pliešovce
Položky 1-30 z 5429
ÚvodÚvodná stránka