Prechod na navigáciu block menu

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 4865
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2018/708Ľubomír Tesár, Nám. SNP 256, PliešovceŠkolské potreby pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzinestanovený 149,40 €
DF 2018/707JUDr. Emil Vaňko, Tŕnie 134, TŕnieOdmena a režijný paušál za poskytovanie právnych služieb za mesiac október 2018nestanovený99,58 €
DF 2018/706Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaPoplatky za telekomunikačné služby - 09/2018nestanovený78,13 €
DF 2018/705LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceStočné za III. Q 2018nestanovený39,25 €ocú
DF 2018/704Verlag Dashofer, Železničiarska 13, Bratislava Smernice pre obce + prístup do archívunestanovený 152,76 €
DF 2018/670 - DF 2018/703Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 10/2018nestanovený3 511,00 €odberné miesta: pozri DF2018/135 - DF 2018/168
DF 2018/669Obecné lesy Pliešovce s.r.o., Zvolenská cesta 52/43, PliešovcePráce v kompostovisku - úpravanestanovený 246,12 €
DF 2018/668LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceŠtrknestanovený63,74 €
DF 2018/667LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovcePranie a žehlenie - 09/2018nestanovený89,47 €
DF 2018/666Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený 198,76 €pracovné rukavice, cement, lazúra...
DF 2018/665Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený94,62 €doprava, cement
DF 2018/664Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávkynestanovený24,91 €Savo, zásuvka...
DF 2018/663Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok a vývoznestanovený3 057,02 €
DF 2018/662T&J Invest s.r.o., Sovietskych hrdinov 242, SvidníkToner Konica Minolta - čierny2.10.201841,70 €hotovosť
DF 2018/661Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - biologicky rozložiteľnýnestanovený 252,28 €
DF 2018/660SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Záloha za zemný plyn - 10/2018nestanovený1 819,00 €odberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2018/659SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26Záloha za zemný plyn - 10/2018nestanovený34,00 €odberné miesto: P. Jilemnického 44/470, Pliešovce
DF 2018/658Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínPrenájom nádoby plastovej na komunál a 110 l kontajnerov na komunálny odpad - 09/2018nestanovený12,95 €
DF 2018/657Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, PliešovceOdobratá strava detí a žiakov ZŠ s MŠ Pliešovce, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu za mesiac: september 2018nestanovený 150,00 €
DF 2018/656ENESYS s. r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenMontáž rozvádzačov pre ČOV a multifunkčné ihrisko v obci Pliešovcenestanovený 877,63 €
DF 2018/655ENESYS s. r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenDodávka a montáž bleskozvodového zariadenia na objekte pálenice a humnanestanovený1 593,55 €
DF 2018/654ENESYS spol. s r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenDodávka a montáž bleskozvodu na budovu sociálnych zariadení ihriska v obci Pliešovcenestanovený 576,96 €
DF 2018/653Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, MartinServisné poplatky za používanie KIS MaSK za rok 20184.10.2018 132,78 €bankový prevod
DF 2018/652Pavel Ďurík, Jesenského 710, PliešovceKontrola a čistenie komínov 4.10.201875,00 €bankový prevodKD Zaježová
DF 2018/651Orange Slovenko, a.s., Metodova 8, BratislavaMobilné linky (17.098.2018 - 16.10.2018)4.10.2018 161,24 €bankový prevod
DF 2018/650MANIT s.r.o., Terchová 1130Úprava miestnej komunikácie v k.ú. Zaježová pri rodinných domoch28.9.201824,00 €bankový prevod
DF 2018/649Drahomír Pšenák, Jelšová 12, Banská BystricaServis kopírovacieho stroja28.9.2018 142,80 €bankový prevod
DFI 2018/21REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, PliešovceStavebné práce na zákazke Šatne TJ Tatran VLM Pliešovce20.9.201821 589,28 €bankový prevod
DFI 2018/20Jozef Malatinec, J. Jesenského 713/8, PliešovcePráce na objekte Prístavba hasičskej zbrojnice 20.9.20187 297,86 €bankový prevod
DFI 2018/19Marek Schwarz M.S.Stav, Sládkovičova 583/12, PliešovceVykonané stavebné práce na obj. Remeselný dom obj. Humno13.9.201814 165,66 €bankový prevod
Položky 1-30 z 4865
ÚvodÚvodná stránka