Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-30 z 5318
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2019/329Ján Babinský, Hrádocká 341, PliešovceKosenienestanovený2 979,76 €
DF 2019/328Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019nestanovený-5,14 €odberné miesto: Zaježová 5, Pliešovce
DF 2019/327Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.201917.5.201917,13 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 1/1, Pliešovce / ocú
DF 2019/326Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019nestanovený- 167,24 €odberné miesto: Pliešovce 17
DF 2019/325Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.201917.5.201922,38 €bankový prevododberné miesto: Malá Zábava pri 428, Pliešovce
DF 2019/324Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019nestanovený -21,80 €odberné miesto: B. Nemcovej 8, Pliešovce
DF 2019/323Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019nestanovený -65,66 €odberné miesto: Námestie padlých hrdinov, Pliešovce
DF 2019/322Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019nestanovený -41,22 €odberné miesto: Námestie SNP 1, Pliešovce
DF 2019/321Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.201917.5.2019 102,36 €bankový prevododberné miesto: Pliešovce VO/0, Pliešovce
DF 2019/320Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - objemný17.5.20192 089,75 €bankový prevod
DF 2019/319Petit Press, a.s. divízia týždenníkov o.z., Lazaretská 12, BratislavaInzerát v MY Zvolensko-podpolianske noviny17.4.201918,48 €bankový prevod
DF 2019/318Ján Lihocký, Slávikova 164/26, Dobrá NivaZameranie a spracovanie adresných bodov17.5.2019 240,00 €bankový prevod
DF 2019/317Copyline, s.r.o., Františka Hečku 1712/35, ZvolenToner - 2 kusy17.5.2019 346,80 €bankový prevod
DF 2019/283 - DF 2019/316Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 05/201913.5.20193 984,00 €bankový prevododberné miesta: pozri DF2019/145 - DF 2019/178
DF 2019/282Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok a vývoz6.5.20193 702,49 €bankový prevod
DF 2019/281EU PROFI, s.r.o., ČSA 462/12, Zvolenská SlatinaSpracovanie monitorovacej správy pre projekt Znižovanie energetickej náročnosti16.5.2019 350,00 €bankový prevod
DF 2019/280MUDr. Rút Šuleková, s.r.o., Kimovská 2341/2, ZvolenVypracovanie lekárskych posudkov za 10-12/201816.5.201940,50 €bankový prevod
DF 2019/279JUDr. Emil Vaňko, Tŕnie 134, TŕnieOdmena a režijný paušál za poskytovanie právnych služieb za mesiac máj 201916.5.201999,58 €bankový prevod
DF 2019/278Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaPoplatky za telekomunikačné služby - 04/2019nestanovený75,83 €
DF 2019/277Poľnohospodárske družstvo, Sládkovičova 12/583, PliešovceZvoz smetí16.5.2019 982,80 €bankový prevod
DF 2019/276Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, PliešovceOdobratá strava detí a žiakov ZŠ Pliešovce, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu za mesiac: apríl 201916.5.2019 307,40 €bankový prevod
DF 2019/275Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, PliešovceOdobratá strava detí a žiakov ZŠ Pliešovce, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu za mesiac: apríl 201916.5.2019 125,76 €bankový prevod
DF 2019/274Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínPrenájom nádoby 1100 l komunál a 1100 l kontajnerov na komunálny odpad - 04/20193.5.201912,94 €bankový prevod
DF 2019/273SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZáloha za zemný plyn - 05/201915.5.20191 592,00 €bankový prevododberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2019/272SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZáloha za zemný plyn - 05/20193.5.201931,00 €bankový prevododberné miesto: P. Jilemnického 44/470, Pliešovce
DF 2019/271Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínVypracovanie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 - 20203.5.2019 528,00 €bankový prevod
DFI 2019/6Vodomont Zvolen spol. s r.o., Jesenského 284/32, Zvolen Dodávka a montáž rozvodov UK pre budovu skladov a garáží vo dvore ocúnestanovený4 972,02 €
DFI 2019/5Marek Schwarz M.S.Stav, Sládkovičova 583/12, PliešovceVykonané stavebné práce na skladoch a garážach26.4.20198 499,67 €bankový prevod
DF 2019/270SPETEMA s.r.o., Lesnícka 20/15, PliešovceSpetema premio - 2 kg3.5.201948,00 €bankový prevod
DF 2019/269LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceKamenivo na cestu Podhánková3.5.2019 903,58 €bankový prevod
Položky 1-30 z 5318
ÚvodÚvodná stránka