Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce

Miesto realizácie projektu: Obec Pliešovce

Názov a stručný opis projektu:

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce

V termíne 05/2013 – 10/2013 zrealizovala obec Pliešovce projekt kompletnej modernizácie sústavy verejného osvetlenia v intraviláne obce. Realizáciou projektu sa zabezpečilo racionálne využívanie zdrojov elektrickej energie, ako aj zníženie prevádzkových nákladov pri údržbe a chode sústavy verejného osvetlenia. Realizáciou všetkých aktivít došlo k výmene svetelných zdrojov v počte 194 ks, realizovalo sa takisto aj zahustene siete verejného osvetlenia, výmena výložníkov a  výmena stožiarov. Významným prvokom pri dosahovaní úspor bola kompletná náhrada troch pôvodných už zastaraných rozvádzačov ako aj montáž a nastavenie elektronických predradníkov. Realizácia projektu predstavovala významný príspevok k energetickej efektívnosti a k vďaka zahusteniu svietidiel aj k bezpečnosti verejných priestranstiev.

Operačný program - OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Spolufinancovaný z ERDF

Prioritná os - Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie - 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“

vlajka eu vlajka SR logo SIEA

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Pliešovce, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Aktivita 1 Výmena pôvodných svietidiel
05/2013 – 10/2013

Aktivita 2 Výmena vzdušného vedenia
05/2013 – 10/2013

Aktivita 3 Zahustenie svietidiel
05/2013 – 10/2013

Podporné aktivity

Riadenie projektu
05/2013 – 10/2013

Publicita a informovanosť
05/2013 – 10/2013

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

logo operačného programu

odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
http://www.hospodarstvo.gov.sk/
http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

výška poskytnutého príspevku: 212 459,14 EUR


 

Pôvodný stav

Pôvodné svietidlá pri hlavnej ceste Pôvodné svietidlo

      Pôvodné svietidlá pri hlavnej ceste                          Pôvodné svietidlo

 

Pôvodný rozvádzač Pôvodný stožiar

                 Pôvodný rozvádzač                                                     Pôvodný stožiar


 

Nový stav

Nové stožiare pri bytovkách Nové stožiare pri hlavnej ceste

       Nové stožiare pri bytovkách                                      Nové stožiare pri hlavnej ceste

 

Svietidlo Ťahanie vedenia

      Svietidlo                                                                         Ťahanie vedenia

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka