Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Objednávky

Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác:

  • identifikačný údaj objednávky,
  • popis objednaného plnenia,
  • celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia,
  • identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • dátum vyhotovenia objednávky,
  • identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia,
  • údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala.

 


 
Objednávky » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 61-90 z 1240
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
87/2019Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, ZvolenPristavenie kontajnera na odvoz drevnej hmoty25.7.201998,40 €
86/2019ELPRO services, Ing. Tomáš Červenák, Pliešovce 465, PliešovceDoplnenie krycích čiapiek zvodových rúr na TS Rázputie25.7.2019 185,00 €
85/2019ELPRO services, Ing. Tomáš Červenák, Pliešovce 465, PliešovceOdstránenie nevyhovujúceho stavu vzdušného vedenia pre VO do domu smútku a výmena osvetlenia na stožiaroch pri vchode do budovy23.7.20191 810,26 €
84/20194Home, a.s., Hvezdova 1073, 14000 Praha 4Dverné vchodové striešky číre 4 ks pre bytovky na ul. Obrancov mieru23.7.2019 271,65 €
83/2019Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, Dobrá NivaMajetkoprávne vysporiadanie parciel 10623/78 a 10623/79 v k.ú. Zaježová16.7.2019 260,00 €
82/2019Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava2 poháre s emblémom futbalu na futbalový turnaj11.7.201935,15 €
81/2019Jozef Malatinec, J. Jesenského 713/8, PliešovcePokládka plávajúcej podlahy so zaizolovaním pokladu v byte na ul. Obrancov mieru 763/183.7.20197 000,00 €zrušená objednávka
80/2019FINOX BB, s.r.o., Majerská cesta 79, 974 01 Banská BystricaDemontáž pôvodných okien a montáž nových okien v byte na ul. Obrancov mieru 763/18 3.7.20191 500,00 €
79/2019PZS, s.r.o., Partizánska cesta 67, 974 01 Banská BystricaÚprava prevádzkového poriadku na prevádzku ČOV a verejnej kanalizácie pre obec2.7.201960,00 €
78/2019PD Pliešovce, Sládkovičova 583, 962 63 PliešovcePrevoz kontajnerov v zbernom dvore26.6.20190,00 €
77/2019Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BratislavaStravné lístky 480 ks v hodnote 4,- €/ks26.6.20191 938,66 €
76/2019Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, ZvolenPrenájom veľkoobjemového kontajnera do Zberného dvora na Sitníckej ul. 26.6.20190,00 €
75/2019HOBLO, spol. s r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceVýroba, dodávka a montáž 2 ks drevených autobusových zastávok 26.6.20193 600,00 €
74/2019Ing. Martin Bartoš, autorizovaný stavebný inžinier, Lučenecká 45, 990 01 Velký KrtíšVypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy Kultúrneho domu č. 115 (SKD)24.6.20191 790,00 €
73/2019JUDr. Jiří Machala, Tulská 35, 960 01 ZvolenPrávna pomoc pri vypracovaní nájomných zmlúv na nebyt.priestory20.6.20190,00 €
72/2019REvoLUCIE, občianske združenie, Martina Rázusa 2402/40, LučenecPrenájom skákacieho hradu a vystúpenie animátora na podujatí "Pliešovce v pohybe"17.6.2019 300,00 €
71/2019Pavel Šauka - TOROS, Nám. Padlých hrdinov 41/5, Pliešovce Výroba a montáž brány v zadnej časti budovy OcÚ 10.6.20193 000,00 €
70/2019Adam Šimo, 962 43 Senohrad 114Vypiľovanie kríkov v cintoríne10.6.2019 200,00 €
69/2019FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Lorencova 3791, Zlín - městoDodávka vonkajšej vitríny o rozmeroch 100x94 cm 5.6.2019 292,00 €
68/2019Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská BystricaPoskytovanie služieb SIPO na sústredené inkaso platieb obyvateľstva na služby spojené s nájomným 31.5.20190,00 €
67/2019Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, 962 61 Dobrá NivaZameranie kanalizácie na ul. Školská a Obrancov mieru 31.5.2019 350,00 €
66/2019Ján Babinský, Hrádocka 341, 962 63 PliešovceKosenie trávnatých plôch krovinorezom na základe cenovej ponuky o výmere 18 267 m231.5.20191 827,00 €
65/2019Ing. Miroslav Šiffer - CONEX, Školská 532/22, Selce 97611Oprava zabezpečovacieho zariadenia v budove obecného úradu 31.5.2019 155,00 €
64/2019PROMO DESIGN s.r.o., V.P. Tótha 17, 960 01 ZvolenPlatené tašky s potlačou pre učinkujúcich na PFS dňa 8.6.201927.5.201982,00 €
63/2019Mgr. Ianko Troiak, Advokátská kancelária, Dukenlských hrdinov 34ZvolenVypracovanie a ukončenie nájomných zmlúv a právne poradenstvo pri preberaní činností z LOM a SLUŽBY s.r.o.24.5.20190,00 €
62/2019Folklórny súbor Urpín, Horná 21, 974 01 Banská BystricaVystúpenie FS Urpín na podujatí Podjavorské folklórne slávnosti dňa 8.6.201920.5.20191 140,00 €
61/2019Marek Schwarz M.S.Stav, Sládkovičova 583, 962 63 PliešovceÚpravu a vyrovnanie priestorov v zadnej časti dvora, demontáž pôvodnej brány a príprava povrchu pre osadenie novej brány 20.5.20197 100,00 €
60/2019AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 LeviceRealizácia verejného obstarávania pre stavebné práce pre projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce 14.5.20193 500,00 €
59/2019Ing. Ján Hazucha - STATIKA STAVIEB, Študentská 6, 960 01 Zvolen Statický posudok na rekonštrukciu strechy budovy súp.č. 115, starý kultúrny dom14.5.2019 150,00 €
58/2019A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 88, 974 11 Banská BystricaNákup zariadení do kuchyne MŠ Pliešovce - konventomat, elektrický sporák a nástenný odsávač pár14.5.20199 930,00 €
Položky 61-90 z 1240
ÚvodÚvodná stránka