Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Objednávky

Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác:

  • identifikačný údaj objednávky,
  • popis objednaného plnenia,
  • celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia,
  • identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • dátum vyhotovenia objednávky,
  • identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia,
  • údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala.

 


 
Objednávky » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 151-180 z 1237
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
164/2018SKARAB, s.r.o., 9.kvetna 1162, Příbor, ČRMateriál na opravu Tatry 815 pre hasičov11.12.2018 372,46 €
163/2018PAVEL ŠAUKA - TOROS, Námestie padlých hrdinov 41/5, PliešovceVýroba poklopu na Zvole.ceste a výroba rúry na ukotvenie vianoč.stromčeka29.11.2018 281,44 €
162/2018Slovenské centrum obstarávania, o.z., BojniceTechnické a právne služby na zabezpečenie procesu zmenu dodávateľa el.energie 29.11.2018 199,73 €
161/2018Slovenské centrum obstarávania, o.z., BojniceRealizácie verejného obstarávania na dodávateľa elektr.energie 29.11.20181 242,17 €
160/2018Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 BratislavaStravné lístky v počte 200 ks za 4,- €/ks21.11.2018 815,54 €
159/2018decoLED SK s.r.o., Bratislava metská časť RačaČervené guľe na stromček a LED svetelná hviezda 21.11.2018 405,00 €
158/2018Jablotron Slovakia, s.r.o., ŽilinaBezpečnostná SIM a jej prevádzkovanie pre zabezpečovacie zariadenie v hasičskej zbrojnici19.11.20180,00 €
157/2018Inprost, spol. s r.o., Distribúcia tlačív, Smrečianska 29, BratislavaTlačivá k dani z nehnuteľnosti pre rok 201919.11.201814,70 €
156/2018Pamas - Trenčín, s.r.o., Legionárska 6419, TrenčínNovoročné pozdravy s obálkami 100 ks13.11.2018 136,20 €
155/2018SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, BratislavaPoplatok za vyjadrenie k stavebnému povoleniu pre projekt CIZS v obci Pliešovce8.11.2018 120,00 €
154/2018Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, ZvolenOdvoz drevnej hmoty z areálu zberného dvora 8.11.20180,00 €
153/2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaVyjadrenie ku existencií telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom pre projekt CIZS v obci Pliešovce5.11.201820,00 €
152/2018JS direct s.r.o., Rysbárska 291/17, 962 31 SliačObjednávka 3 ks počítačov do obecnej knižnice a MS Office do jedného počítača2.11.20181 225,40 €
151/2018Prounion a.s., Piaristická 2, NitraVypracovanie monitorovacej správy k 30.11.2018 k projektu "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pliešovce"2.11.2018 200,00 €
150/2018REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, 962 63 PliešovcePrečistenie rigolov v obci 31.10.2018 660,00 €
149/2018Marek Schwarz M.S.Stav, Sládkovičova 583, 962 63 PliešovceMaľovanie volebnej miestnosti v SD Družba31.10.2018 210,00 €
148/2018mArchus, s.r.o., Chmeľová č. 3, PrešovDoplnenie žiadosti za projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach"26.10.201880,00 €
147/2018REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, 962 63 PliešovceSpílenie a odvoz stromov tují na ul. Sládkovičovej pri detskom ihrisku26.10.2018 570,00 €
146/2018Sponka s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 PúchovZošívačka 3 ks v cene 12,- €/ks23.10.201836,00 €
145/2018Klemo spol. s r.o., Tehelná 4, ZvolenVýroba informačnej tabule pre projekt "Šatne TJ Tatran VLM Pliešovce"22.10.201810,00 €
144/2018Jozef Dendiš, Nám.SNP 127/20, KrupinaŠporák OKONOM - 1 ks22.10.2018 655,00 €
143/2018Ing. Bernardína Vojteková, Terézie Vansovej 1440/1, ZvolenUrčenie šírky uličného pásu v rámci projektu JPÚ Dlhé zeme 222.10.20180,00 €zrušená objednávka
142/2018Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, 962 61 Dobrá NivaGeodetické zameranie pozemkov z dôvodu kolaudácie Pálenice a Humna v areáli Domu remesiel na ul. Hviezdoslavova 212.10.20180,00 €
141/2018Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117, StropkovZnak SR 2 ks, vlajka SR 2 ks na prípravu volebných miestností12.10.201851,88 €
140/2018REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, 962 63 PliešovcePrípojka vody, prípojka na existujúcu kanalizáciu, vybudovanie okapového chodníka a dobudovanie časti strechy spojenej s pôvodnou časťou budovy pre Šatne TJ Tatran VLM Pliešovce 10.10.20187 980,00 €
139/2018AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 LeviceRealizácia verejného obstarávania na predmet zákazky týkajúci sa riadenia projektu v procese implementácie pre projekt CIZS5.10.2018 300,00 €
138/2018AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 LeviceRealizácia verejného obstarávania na predmet zákazky týkajúci sa všetkých prieskumov trhu pre podanie žiadosti pre projekt CIZS5.10.2018 300,00 €
137/2018Michal Kuzma, Obrancov mieru 692/1, 962 63 PliešovceVypílene suchých tují a opílenie nebezpečných konárov v cintoríne4.10.2018 190,00 €
136/2018AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 LeviceRealizácie verejného obstarávania na predmet zákazky vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre projekt CIZS (Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovce)4.10.2018 400,00 €
135/2018INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Kostolná 1, PliešovceVýroba spravodajskej relácie, fotodokumentácia, servis obecného videotextu a káblovej TV v mesiaci 10-12/20184.10.20181 350,00 €
Položky 151-180 z 1237
ÚvodÚvodná stránka