Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Objednávky

Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác:

  • identifikačný údaj objednávky,
  • popis objednaného plnenia,
  • celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia,
  • identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • dátum vyhotovenia objednávky,
  • identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia,
  • údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala.

 


 
Objednávky » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať v objednávkach
 
Položky 181-210 z 1237
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Suma * Poznámka
134/2018ENESYS s.r.o., Na štepnici 2538/5, 960 01 ZvolenOdborná prehliadka a skúška blezkozvodu na objekte humna, pálenice, šatní TJ Tatran VLM Pliešovce a dome remesiel4.10.2018 522,00 €
133/2018Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, ZvolenPristavenie kontajnera do zberného dvora 4.10.20180,00 €
132/2018REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, PliešovceDodanie a montáž WC, imobilného WC a umývadiel, záchodovej zásteny s dvermi v budove "Šatne TJ Tatran VLM Pliešovce"4.10.20183 323,70 €
131/2018TJ Invest s.r.o., Sovietskych hrdinov 242, 089 01 SvidníkTonery do tlačiarne Konica Minolta Bizhub C22027.9.201841,70 €
130/2018WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2a, ZvolenNastavenie a sfunkčnenie prenosu https na stránke obce26.9.201842,00 €
129/2018Ľubomír Tesár, Nám. SNP 256, 962 63 PliešovceTovar na školské potreby pre 9 detí v rodinách, ktoré sú v hmotnej núdzi26.9.2018 149,40 €
128/2018Pavel Ďurík, Jesenského 710, PliešovceKontrola a čistenie komína v budove Kultrúneho domu v Zaježovej súp.č.324.9.201875,00 €
127/2018Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, 962 61 Dobrá NivaGeodetické zameranie pozemkov z dôvodu kolaudácie Prístavby hasičskej zbrojnice na nám. Padlých hrdinov č. 11520.9.2018 230,00 €
126/2018Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, 962 61 Dobrá NivaGeodetické zameranie pozemkov z dôvodu kolaudácie Šatní TJ Tatran VLM Pliešovce20.9.2018 200,00 €
125/2018ENESYS spol. s r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenMontáž rozvádzačov pre ČOV a multifunkčné ihrisko v športovom areáli18.9.2018 878,00 €
124/2018Ikar a.s., Kukuričná 13, BratislavaKnihy do obecnej knižnice18.9.2018 367,24 €
123/2018MANIT s.r.o., 013 06 Terchová 1130Úprava miestnej komunikácie v k.ú. Zaježová pri rodin.domoch č. 72,73,74,75 a 7618.9.201824,00 €
122/2018Drahomír Pšenák, Jelšová 6621/12, Banská BystricaOprava multifunkčného kopírovacieho stroja Bizhub C22018.9.2018 142,80 €
121/2018ENESYS spol. s r.o., Na Štepnici 2538/5, ZvolenDodávka a montáž bleskozvodu na budovu Šatní TJ Tatran VLM Pliešovce, na objekte pálenice a humna18.9.20180,00 €Objekt Pálenice a humna - 1 593,55 € Objekt Šatne TJ Tatran VLM Pliešovce - 576,96 €
120/2018ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske TeplicePlastové nádoby na bioodpad 8 ks do cintorína13.9.2018 380,52 €
119/2018Poľnohospodárske družstvo Pliešovce, Sládkovičova 583/12, 962 63 PliešovceZatlačenie kompostoviska 10.9.201839,60 €
118/2018Milan Prajdák, ul. Slobody 118/366, 962 61 Dobrá NivaKontrola RHP v SD Družba a Zdravotnom stredisku súp.č.5 a kontrola hydrantov10.9.2018 290,00 €
117/2018PROMO DESIGN s.r.o., V.P. Tótha 17, 960 01 ZvolenTričká s potlačou 20 ks z dôvodu účasti na kinballovom turnaji 10.9.2018 126,96 €
116/2018Bitunova spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 ZvolenVysprávka výtlkov v intraviláne obce a miestnej časti Podjavorie10.9.20180,00 €
115/2018Copyline s.r.o., Františka Hečku 1712/35, ZvolenToner do tlačiarne Samsung ML2070 W3.9.201826,28 €
114/2018ProIZS CZ, s.r.o., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad OrlicíMateriál pre hasičov - financovaný z dotácie23.8.20181 842,50 €
113/2018Copyline s.r.o., Františka Hečku 1712/35, ZvolenToner do tlačiarne HP Laser Jet23.8.201823,04 €
112/2018Adam Šimo, 962 43 Senohrad 114Vypiľovanie kríkov 23.8.2018 200,00 €
111/2018REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, 962 63 PliešovceZatlačenie drobného stavebného odpadu v zbernom dvore 20.8.201842,00 €
110/2018Kravec, s.r.o., Stožok 121, 962 12 StožokMateriál pre hasičov - misky, vodiče, vidlice a pod. 20.8.2018 150,25 €
109/2018Marius Pedersen, a.s., Prevádzka Zvolen, Lieskvská cesta, ZvolenPrenájom 1 ks veľkoobjem. kontajnera na Zaježovú na 9.10.2018 a 2 ks veľkoobje.konajnerov do zberného dvora na Sitníckej ulici20.8.20180,00 €
108/2018Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, ZvolenPrenájom 2 ks veľkoobjemov. kontajnerov na akciu Jesenné upratovanie na 12.10.201820.8.20180,00 €
107/2018Ing. Karol Kamenský - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 ZvolenMotorová píla STIHL MS 26116.8.2018 696,00 €
106/2018Ján Babinský, Hrádocka 341, 962 63 PliešovceOprava schodiska na objekte Dom smútku v Pliešovciach16.8.20185 500,00 €
105/2018REVAST s.r.o., Družstevná 314/58, 962 63 PliešovcePrevoz stavebného odpadu pri prácach na oprave Domu smútku v Pliešovciach 16.8.2018 252,00 €
Položky 181-210 z 1237
ÚvodÚvodná stránka