Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-60 z 5491
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2019/535Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - objemný8.8.2019 903,16 €bankový prevod
DF 2019/534Ives Košice, Čsl. armády 20, KošiceSlužby STP APV (obdobie: 08/2019 - 07/2020)nestanovený25,09 €
DF 2019/533Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínZneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, zákonný poplatok a vývoz8.8.20195 529,06 €bankový prevod
DF 2019/532Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, PliešovceOdobratá strava detí a žiakov ZŠ Pliešovce, ktorým sa poskytuje dotácia na stravu za mesiac: júl 20198.8.2019 124,80 €bankový prevod
DF 2019/531JUDr. Emil Vaňko, Tŕnie 134, TŕnieOdmena a režijný paušál za poskytovanie právnych služieb za mesiac august 20198.8.201999,58 €bankový prevod
DF 2019/530Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky8.8.2019 150,44 €bankový prevodkábel, spínač, metla...
DF 2019/529Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky8.8.2019 369,57 €bankový prevodOSB doska, tvárnica, lepidlo...
DF 2019/528Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky8.8.201952,05 €bankový prevodsitko na chemickú kotvu, chemická kotva, vytlačovacia pištoľ...
DF 2019/527Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky8.8.20197,37 €bankový prevodSavo
DF 2019/526Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceŠtrk a doprava8.8.2019 248,16 €bankový prevod
DF 2019/525Obecné lesy Pliešovce s.r.o., Zvolenská cesta 52/43, PliešovcePranie, žehlenie8.8.20194,80 €bankový prevod
DF 2019/524SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZáloha za zemný plyn - 08/2019nestanovený28,00 €odberné miesto: Námestie padlých hrdinov 115, Pliešovce
DF 2019/523SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaZáloha za zemný plyn - 08/2019nestanovený31,00 €odberné miesto: P. Jilemnického 44/470, Pliešovce
DF 2019/522SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZáloha za zemný plyn - 08/201915.8.20191 592,00 €bankový prevododberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2019/521Ing. Andrej Peťko, Družstevná 235/28, Dobrá NivaZameranie a spracovanie geometrického plánu - oddelenie parciel v k.ú. Zaježová8.8.2019 260,00 €bankový prevod
DF 2019/520Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, ZvolenPoplatok za pristavenie kontajneranestanovený98,40 €
DF 2019/519Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 2Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SRnestanovený80,40 €Podjavorské folklórne slávnosti
DF 2019/518Orange Slovenko, a.s., Metodova 8, BratislavaMobilné linky (17.07.2019 - 16.08.2019)8.8.2019 104,24 €bankový prevod
DF 2019/517Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica, Stráž 11, ZvolenNájom nehnuteľnosti8.8.20192,37 €bankový prevod
DF 2019/5164home, a.s., Na Brně 2065, Hradec Králové, ČeskoDverná vchodová strieška 4x11 b.j.26.7.2019 271,65 €hotovosť
DF 2019/515Mgr. Ľubica Marčeková, Sklené 335, SklenéAudit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.201831.7.2019 600,00 €bankový prevod
DF 2019/514SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZáloha za zemný plyn - 07/201931.7.201928,00 €bankový prevododberné miesto: Námestie padlých hrdinov 115, Pliešovce
DF 2019/513Ján Babinský, Hrádocka 341, 962 63 PliešovceKosenie trávnatých plôch31.7.20192 979,76 €bankový prevod
DF 2019/512LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceSpotreba elektriny - I.polrok 201931.7.2019 328,56 €bankový prevodbankomat, zbrojnica, kamerový systém
DF 2019/511Mgr. Ianko Troiak, Dukelských hrdinov 34, ZvolenPrávne služby31.7.2019 250,00 €bankový prevod
DF 2019/510SPETEMA s.r.o., Lesnícka 20, PliešovceKáva Spetema delizia 1 kgnestanovený48,00 €
DF 2019/509Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, ŽilinaNájom podperných bodov elektrických vedení v obci Pliešovce za obdobie 01.07.2019 - 31.12.2019nestanovený 877,61 €
DF 2019/508Centrálna nezisková spoločnosť, o.z., Einsteinova 21, BratislavaInternetový prístup k portálu isamospráva na obdobie 1 rokanestanovený 169,00 €
DF 2019/507SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, BratislavaPoplatok za pripojenie12.7.2019 540,00 €bankový prevod
DF 2019/506LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceStočné za II.Q 2019nestanovený13,08 €
Položky 31-60 z 5491
ÚvodÚvodná stránka