Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 5431-5460 z 5491
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2011/60SPP a.s, BratislavaZemný plyn14.2.20111 865,00 €bankový prevododberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DFI 2011/1Ing. arch. Beáta MikušováObstarávateľské činnosti3.2.20111 792,46 €bankový prevod
DF 2011/59Orange Slovensko a.s., BratislavaMobilné linky28.1.2011 206,51 €bankový prevod
DF 2011/58SPP a.s., BratislavaZemný plyn - vyúčtovanienestanovený-1 638,84 €bankový prevodobdobie: 01.01. - 18.01.2011 odberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2011/57SPP a.s., BratislavaZemný plyn - vyúčtovacia faktúra4.2.20113 783,48 €bankový prevodobdobie: 19.01. - 31.12.2010 odberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2011/56EUROactivity s.r.o., BratislavaPríprava projektu27.1.2011 600,00 €bankový prevod
DF 2011/55WEBY GROUP s.r.o., ZvolenBalík služieb STANDARD+/ročne28.1.2011 256,32 €bankový prevod
DF 2011/54Ján Turoň - TUROŇZaškolenie na obsluhu plynového kotla28.1.201168,00 €bankový prevod
DF 2011/53LOM a SLUŽBY s.r.o., PliešovceŠtrk28.2.201193,60 €v hotovosti
DF 2011/52Tlačiarne MV SR, BratislavaTlačivá21.1.201136,57 €bankový prevod
DF 2011/51SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený -36,58 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 2, Pliešovce
DF 2011/50SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený -47,98 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 110
DF 2011/49SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanie21.1.20111 638,72 €bankový prevododberné miesto: Pliešovce 17 (ČOV)
DF 2011/48SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený- 150,02 €bankový prevododberné miesto: Padlých hrdinov 115, Pliešovce
DF 2011/47SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanie21.1.2011 141,89 €bankový prevododberné miesto: Družstevná 49, Pliešovce
DF 2011/46SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený-7,37 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 1
DF 2011/45SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený-4,37 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 1
DF 2011/44SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanie21.1.20111 391,52 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 5
DF 2011/43SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanie21.1.2011 267,96 €bankový prevododberné miesto: Tajovského 49, Pliešovce
DF 2011/42SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanie21.1.2011 131,30 €bankový prevododberné miesto: Zvolenská cesta 648, Pliešovce
DF 2011/41SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený -88,67 €bankový prevododberné miesto: Neresnica 551, Pliešovce
DF 2011/40SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený -83,20 €bankový prevododberné miesto: Za mlyn 173, Pliešovce
DF 2011/39SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanie21.1.2011 400,95 €bankový prevododberné miesto: SNP 1, Pliešovce
DF 2011/38SSE a.s., ŽilinaELektrina - vyúčtovanienestanovený -16,50 €bankový prevododberné miesto: SNP 5, Pliešovce
DF 2011/37SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený- 110,58 €bankový prevododberné miesto: Sitnícka 272, Pliešovce
DF 2011/36SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený- 158,36 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 5/1, Pliešovce
DF 2011/35SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanie21.1.20112,20 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 3
DF 2011/34SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený-8,90 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 1, Pliešovce
DF 2011/33SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanienestanovený- 129,29 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 1, Pliešovce
DF 2011/32SSE a.s., ŽilinaElektrina - vyúčtovanie21.1.2011 108,21 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 1, Pliešovce
Položky 5431-5460 z 5491
ÚvodÚvodná stránka