Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-90 z 5491
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2019/505PZS, s.r.o., Partizánska cesta 1087/67, Banská BystricaPrevádzkový poriadok a posudok o riziku bilogické faktorynestanovený60,00 €
DF 2019/504Victory Sport, Junácka 6, BratislavaPoháre17.7.201935,15 €hotovosť
DF 2019/503TRIUS FINANCE, s.r.o., Donnerova 715/5, BratislavaPráce spojené s prípravou žiadosti o NFP k projektu s názvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Pliešovcenestanovený2 000,00 €
DFI 2019/9HOBLO, spol. s r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceDrevená zastávkanestanovený1 560,00 €
DFI 2019/8Marek Schwarz M.S.Stav, Sládkovičova 583/12, PliešovceStavebné práce na obj. garáží a skladov16.7.201920 683,74 €bankový prevod
DFI 2019/7Ing. Ján Hazucha - STATIKA STAVIEB, Študentská 6, Zvolen Statický posudok: Starý kultúrny dom - Rekonštrukcia strechy16.7.2019 150,00 €bankový prevod
DF 2019/502TSP AUCTOR s.r.o., MUDr. Jána Straku 1536/1, Banská ŠtiavnicaPoskytnutie služieb - verejné obstarávanie Strojno-technologické vybavenie pre zberný dvor obce Pliešovce15.7.2019 300,00 €bankový prevod
DF 2019/501REVOLUCIE, občianske združenie, Martina Rázusa 2402/40, LučenecHonorár účinkujúcim - kultúrny program pre deti15.7.2019 250,00 €bankový prevod
DF 2019/500Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky15.7.20195,59 €bankový prevodcement
DF 2019/499Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceDoprava, nakladanie a vykladanie15.7.201996,97 €bankový prevod
DF 2019/498Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky15.7.201960,61 €bankový prevodbatéria, rukavice, zámok...
DF 2019/497Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky15.7.201948,99 €bankový prevodžiarovky, krabica, izolačná páska...
DF 2019/496Stavebniny DUMA s.r.o., Zvolenská cesta 47/10, PliešovceTovar podľa objednávky15.7.201930,08 €bankový prevodSavo, ventil, sieťka...
DF 2019/495Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.201915.7.201928,46 €bankový prevododberné miesto: Pliešovce VO/0, Pliešovce
DF 2019/494Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený -10,66 €odberné miesto: Zaježová 5, Pliešovce
DF 2019/493Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený-4,46 €odberné miesto: Malá Zábava pri 428, Pliešovce
DF 2019/492Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.201915.7.201982,29 €bankový prevododberné miesto: Námestie SNP 1, Pliešovce
DF 2019/491Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený -58,37 €odberné miesto: B. Nemcovej 8, Pliešovce
DF 2019/490Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený- 173,14 €odberné miesto: Námestie padlých hrdinov, Pliešovce
DF 2019/489Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený -13,46 €odberné miesto: Hviezdoslavova 1/1, Pliešovce / ocú
DF 2019/488Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019nestanovený -84,43 €odberné miesto: Pliešovce 17
DF 2019/454 - DF 2019/487Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/20194.7.20193 984,00 €bankový prevododberné miesta: pozri DF2019/145 - DF 2019/178
DF 2019/453O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, BratislavaPoplatky za služby - 06/201915.7.20196,00 €bankový prevod
DF 2019/452Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova 14, ŽilinaBezpečnostná SIM15.7.201910,76 €bankový prevod
DF 2019/451Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/201915.7.201940,00 €bankový prevododberné miesto: Námestie padlých hrdinov 115, Pliešovce
DF 2019/450Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/201915.7.2019 131,00 €bankový prevododberné miesto: Námestie padlých hrdinov 86, Pliešovce
DF 2019/449Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/201915.7.2019 125,00 €bankový prevododberné miesto: Zvolenská cesta 410, Pliešovce
DF 2019/448Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/201915.7.20198,00 €bankový prevododberné miesto: Jilemnického 351, Pliešovce
DF 2019/447Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/201915.7.201913,00 €bankový prevododberné miesto: Obrancov mieru 760/12, Pliešovce
DF 2019/446Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Záloha za dodávku elektriny - 07/201915.7.201913,00 €bankový prevododberné miesto: Obrancov mieru 761/14, Pliešovce
Položky 61-90 z 5491
ÚvodÚvodná stránka