Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Podľa nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2011, obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Obec ako povinná osoba od 1. januára 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

  • identifikačný údaj faktúry,
  • popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
  • celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre,
  • identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
  • identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
  • dátum doručenia faktúry,
  • identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia.

 
Faktúry » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 151-180 z 5491
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
DF 2019/352SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZáloha za zemný plyn - 06/201917.6.201931,00 €bankový prevododberné miesto: P. Jilemnického 44/470, Pliešovce
DF 2019/351SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaZáloha za zemný plyn - 06/2019 17.6.20191 592,00 €bankový prevododberné miesta: Hviezdoslavova 1, Hviezdoslavova 10/5, SNP 36, Pliešovce
DF 2019/350LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovceŠtrk17.6.201972,00 €bankový prevod
DF 2019/349EKOTEC spol. s r.o., Lamačská cesta 20, BratislavaKontrola bezpečnosti ihriska17.6.2019 193,20 €bankový prevod
DF 2019/348O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, BratislavaPoplatky za služby - 04/201931.5.201912,00 €bankový prevod
DF 2019/347Poľnohospodárske družstvo, Sládkovičova 12/583, PliešovcePrevoz kontajnerov17.6.2019 158,40 €bankový prevod
DF 2019/346Mgr. Ľubica Marčeková, Sklené 335, SklenéAudit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.201817.6.20191 050,00 €bankový prevod
DF 2019/345Tomáš Balcerčík, A. Hlinku 2005/10, VarínRevízia a servis plynových a tlakových zariadení v kotolni obecného úradu3.6.2019 333,40 €bankový prevod
DF 2019/344Tomáš Balcerčík, A. Hlinku 2005/10, VarínRevízia a servis plynových a tlakových zariadení v plynovej kotolni SD Družba3.6.2019 808,00 €bankový prevod
DF 2019/343Tomáš Balcerčík, A. Hlinku 2005/10, VarínRevízia a servis plynových a tlakových zariadení v plynovej kotolni zdravotného strediska3.6.2019 395,80 €bankový prevod
DF 2019/342Orange Slovenko, a.s., Metodova 8, BratislavaMobilné linky (17.05.2019 - 16.06.2019)3.6.201999,24 €bankový prevod
DF 2019/341LOM a SLUŽBY s.r.o., Zvolenská cesta 52/41, PliešovcePranie, žehlenie3.6.201926,21 €bankový prevod
DF 2019/340Ing. Zdenko Nekvasil, Strážske cesta 722/1, ZvolenEnergetický audit - Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Pliešovce3.6.2019 270,00 €bankový prevod
DF 2019/339ELPRO services, Ing. Tomáš Červenák, Pliešovce 465, PliešovceRekonštrukcia vykurovania v Dome smútku Pliešovce3.6.20191 689,61 €bankový prevod
DF 2019/338Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaVodné (22.02.2019 - 15.05.2019)3.6.201934,58 €bankový prevododberné miesto: P. O. Hviezdoslava 2/4, Pliešovce - Remeselný dom
DF 2019/337Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaVodné (22.02.2019 - 15.05.2019)3.6.20194,32 €bankový prevododberné miesto: J. Jesenského, Pliešovce - výstavba polyfunkčného objektu
DF 2019/336Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaVodné (22.02.2019 - 15.05.2019)3.6.201917,29 €bankový prevododberné miesto: zdravotné stredisko, Pliešovce
DF 2019/335Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaVodné (22.02.2019 - 15.05.2019)3.6.20198,65 €bankový prevododberné miesto: Školská, bufet Vagón, Pliešovce
DF 2019/334Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaVodné (22.02.2019 - 15.05.2019)28.5.201927,38 €bankový prevododberné miesto: cintorín, Pliešovce
DF 2019/333Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaVodné (22.02.2019 - 15.05.2019)28.5.2019 255,10 €bankový prevododberné miesto: kultúrny dom, Pliešovce
DF 2019/332INFO KANÁL Pliešovce, s.r.o., Kostolná 1, PliešovceVýroba SR IKP28.5.20191 800,00 €bankový prevod
DF 2019/331MELISSA s.r.o., Červenákova 3/388, PliešovceÚdržba systému január - máj 201928.5.2019 182,00 €bankový prevod
DF 2019/330Mgr. Zuzana Kubalová - MELISSA, Červenákova 3, PliešovceSoftware Office 201928.5.2019 258,00 €bankový prevod
DF 2019/329Ján Babinský, Hrádocká 341, PliešovceKosenie28.5.20192 979,76 €bankový prevod
DF 2019/328Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.201929.7.2019-5,14 €bankový prevododberné miesto: Zaježová 5, Pliešovce
DF 2019/327Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.201917.5.201917,13 €bankový prevododberné miesto: Hviezdoslavova 1/1, Pliešovce / ocú
DF 2019/326Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019nestanovený- 167,24 €odberné miesto: Pliešovce 17
DF 2019/325Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.201917.5.201922,38 €bankový prevododberné miesto: Malá Zábava pri 428, Pliešovce
DF 2019/324Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019nestanovený -21,80 €odberné miesto: B. Nemcovej 8, Pliešovce
DF 2019/323Energie2, a.s., Lazaretská 3a, Bratislava 1Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019nestanovený -65,66 €odberné miesto: Námestie padlých hrdinov, Pliešovce
Položky 151-180 z 5491
ÚvodÚvodná stránka