Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Pliešovce

Oznamy

Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Starosta obce Pliešovce Vás pozýva na

zasadnutie obecného zastupiteľstva
dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 17.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu Pliešovce.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Voľba člena rady
 4. Príloha č.1 k VZN č. 98 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Pliešovce
 5. Finančný rozpočet a programový rozpočet obce Pliešovce na roky 2019-2021 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtom
 6. Rozbory hospodárenia obce a obecných organizácií za 3.Q 2018
 7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 a kontrola plnenia uznesení - čiastočná
 8. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
 9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Pliešovce 2018 - 2022
 10. Dodatok č. 4 k VZN č. 111/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebným odpadom, objemným odpadom na území obce Pliešovce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Závery z rokovania OZ
 14. Ukončenie

 
 

Návrhy - Všeobecne záväzné nariadenia a rozpočty obce PliešovceVytlačiť
 


 
 

Registrácia chovateľov ošípanýchVytlačiť
 

Obecný úrad v súčinnosti s Regionálnou veterinárnou správou vo Zvolene žiada chovateľov ošípaných o vykonanie registrácie, resp. aktualizácie údajov o chove ošípaných od počtu chovaných ošípaných 1 ks. Dôvodom registrácie, ktorú je potrebné vykonať na obecnom úrade je prevencia moru ošípaných na území SR.


 
 

Dovolenka v ambulancii MUDr. MosnejVytlačiť
 

Obvodná lekárka MUDr. Mosná nebude ordinovať v dňoch od 1. do 21. decembra 2018 (vrátane). Zastupuje MUDr. Poliaková v Dobrej Nive.


 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude obmedzená distribúcia elektriny v čase od 11.30 hod. do 14.30 hod. pre odberné miesta a lokality v našej obci , tak ako je to uvedené nižšie.

Odstávka 03.12.2018 - odberné miesta
Odstávka 12.12.2018 - odberné miesta
Odstávka 14.12.2018 - odberné miesta


 
 

Zimná údržbaVytlačiť
 


 
 

Návrh - Komunitný plán sociálnych služieb obce Pliešovce 2018 - 2022Vytlačiť
 


 
 

Harmonogram zberu odpadu v decembri 2018 (Pliešovce, Zaježová)Vytlačiť
 

Komunálny odpad

 • 05.12.2018 (streda)
 • 19.12.2018 (streda)

Triedený odpad

 • plasty - 27.12.2018 (štvrtok)

Odpad uložený v nesprávom vreci/nádobe nebude odvezený. DODRŽUJTE FARBY vriec resp. nádob.

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018 - Pliešovce, Zaježová
Pravidlá a podmienky vývozu nájdete v časti Vývoz odpadu.


 
 

Podujatia a udalosti

Deň sv. HubertaVytlačiť
 

Deň sv. Huberta (0010).jpg8. septembra 2018 vládol v centre obce čulý ruch. Opäť sa už po 16 krát hlásil Deň sv. Huberta – oslava poľovníctva, prírody a zveri.

Viac sa dozviete vo fotogalérii.


 
 

dnes je: 11.12.2018

meniny má: Hilda

 • Utorok1-5graphic-icon
 • Streda1-7graphic-icon
 • Štvrtok-1-8graphic-icon
webygroup
ÚvodÚvodná stránka