Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je osobitný druh štatistického zisťovania, ktorý sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz za 10 rokov. Je jedinečným zdrojom informácií o obyvateľstve, jeho sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o úrovni domového a bytového fondu. Údaje, ktoré poskytlo sčítanie 2011, nie je v súčasnosti v Slovenskej republike možné získať z iných zdrojov. Do formulárov sa zapisovali údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bol 21. máj 2011.

Pre obec je osobitne dôležité, aby vedela čo najpresnejšie preukázať počet obyvateľov na svojom území. Tento údaj v nadväznosti na trvalý pobyt ovplyvňuje výšku finančných prostriedkov, ktoré plynú do obecných rozpočtov vo forme podielovej dane (daň z príjmu fyzických osôb). Obec tieto peniaze vynakladá na financovanie služieb obyvateľom a na verejnoprospešné projekty, medzi ktoré patrí napríklad doprava, sociálne služby, opatrovateľské služby, kultúrny rozvoj, výstavba bytov, oprava a údržba budov vo vlastníctve obcí a pod.

Výsledky našej obce sú nasledujúce:

trvale bývajúce obyvateľstvo

 • muži 1 138
 • ženy 1 182
 • spolu 2 320

vekové skupiny

 • 0-4 rokov       122
 • 5-9 rokov       104
 • 10-14 rokov   138
 • 15-19 rokov   137
 • 20-24 rokov   140
 • 25-29 rokov   200
 • 30-34 rokov   221
 • 35-39 rokov   184
 • 40-44 rokov   156
 • 45-49 rokov   165
 • 50-54 rokov   161
 • 55-59 rokov   168
 • 60-64 rokov   129
 • 65-69 rokov     96
 • 70-74 rokov     74
 • 75-79 rokov     60
 • 80-84 rokov     36
 • 85-89 rokov     23
 • 90-94 rokov       4
 • 95-99 rokov       0
 • 100+                   0
 • nezistené           2

Podrobnejšie výsledky o vekovej štruktúre našich obyvateľov nájdete na internetovej stránke http://portal.statistics.sk/files/obce-pohl-vek.pdf na stranách č. 299 - 300.

národnosť

 • slovenská 2 125
 • maďarská 2
 • česká 15
 • poľská 5

Podrobnejšie výsledky o národnosti našich obyvateľov nájdete na internetovej stránke http://portal.statistics.sk/files/obce-narodnost.pdf na strane č. 48.

náboženské vyznanie

 • rímskokatolícka cirkev 708
 • gréckokatolícka cirkev 14
 • evanjelická cirkev augsbuského vyznania 937
 • evanjelická cirkev metodistická 9
 • bez vyznania 416

Podrobnejšie výsledky o náboženskom vyznaní našich obyvateľov nájdete na internetovej stránke http://portal.statistics.sk/files/obce_v2-nabozenske-vyznanie.pdf na stranách č. 99 - 100.

najvyššie dosiahnuté vzdelanie

 • základné 362
 • učňovské (bez maturity) 300
 • stredné odborné (bez maturity) 216
 • úplné stredné učňovské (s maturitou) 82
 • úplné stredné odborné (s maturitou) 578
 • úplné stredné všeobecné 94
 • vyššie odborné 23
 • vysokoškolské bakalárske 54
 • vysokoškolské mag., inž., dokt. 214
 • vysokoškolské doktorandské 9
 • bez vzdelania 365
 • nezistené 23

Podrobnejšie výsledky o náboženskom vyznaní našich obyvateľov nájdete na internetovej stránke http://portal.statistics.sk/files/obce-v4-vzdelania.pdf na stranách 69 - 70.

materinský jazyk

 • slovenský 2 116
 • maďarský 4
 • rusínsky 3
 • český 18
 • poľský 3

Podrobnejšie výsledky o náboženskom vyznaní našich obyvateľov nájdete na internetovej stránke http://portal.statistics.sk/files/obce-v1materinskeho-jazyka.pdf na strane 52.

Zdroj: Štatististický úrad SR
www.statistics.sk


 
ÚvodÚvodná stránka