Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Symboly a štatút obce

Erb obce

Erb obce PliešovceSymbol obce Pliešovce je erb (znak) obce Pliešovce, ktorý je tvorený modrým štítom a na zelenej pažiti je jeleň.

Erb obce Pliešovce sa môže používať v rokovacích miestnostiach orgánov obce, na budove obecného úradu a na úradných pečiatkach obce Pliešovce.

Používanie erbu inými subjektami môže povoliť len starosta obce na základe písomnej žiadosti.


 

Vlajka obce

     Vlajka obce Pliešovce


 

Pečiatka obce

Pečiatka obce Pliešovce


 

Štatút obce Pliešovce

Štatút obce platí na území obce Pliešovce a jej častí nachádzajúcich sa v katastrálnom území Pliešovce a Zaježová, pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce, pre všetky fyzické a právnické osoby, organizácie a inštitúcie.

Štatút schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pliešovciach dňa 26.02.1999 uznesením č. 2/1999-OZ a obsahuje nasledujúce časti:

 • § 1 Úvod

Článok 1

 • § 2 Samospráva a majetok obce
 • § 3 Postavenie obce a jej orgánov
 • § 4 Symbol obce Pliešovce
 • § 5 Majetok obce Pliešovce

Článok 2

 • § 6 Verejný poriadok v obci
 • § 7 Verejné priestranstvá
 • § 8 Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev
 • §9 Udržiavanie čistoty a poriadku v objektoch
 • § 10 Udržiavanie čistoty chodníkov
 • § 11 Udržiavanie čistoty komunikácií
 • § 12 Zodpovednosť za čistotu verejných priestranstiev
 • § 13 Zvláštne užívanie verejného priestranstva

Článok 3

 • § 14 Ochrana životného prostredia
 • § 15 Údržba a ochrana verejnej zelene
 • § 16 Udržiavanie čistoty vodných tokov

Článok 4

 • § 17 Chov a držanie domácich úžitkových zvierat
 • § 18 Chov a držanie psov
 • § 19 Chov mačiek
 • § 20 Chov holubov
 • § 21 Chov včiel
 • §22 Zvláštne povinnosti na úseku veterinárnej starostlivosti

Článok 5

 • §24 Cintorínsky poriadok
 • § 25 Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku
 • § 26 Starostlivosť o prepožičané miesto

Článok 6

 • §27 Protipožiarny poriadok

Článok 7

 • §28 Kontrola dodržiavania štatútu

Článok 8

 • §29 Prechodné a záverečné ustanovenia

 

Štatút obce Pliešovce


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Pozrite si novú spravodajskú reláciu INFO KANÁLu Pliešovce

webygroup
ÚvodÚvodná stránka