Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

vybavuje: Ing. Zuzana Kuštárová
telefón: 045/5562 964
mail: obec.poplatky@pliesovce.sk

 

Potrebné údaje a prílohy žiadosti

  • parcelné číslo a katastrálne územie, na ktorom drevina rastie,
  • písomný súhlas vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom
  • kópia katastrálnej mapy s listom vlastnícktva alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne a identifikáciu vlastníckych vzťahov k pozemku, na ktorom drevina rastrie (napr. situačný snímok z digitálnej technickej mapy mesta s výpisom z katastrálnej mapy), so zakreslením polohy drevín, ktorých výrub sa požaduje
  • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom
  • špecifikácia drevín, ktoré sa majú vyrúbať, t.j. druh, počet, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje alebo výmera krovitého porastu
  • odôvodnenie žiadosti
  • doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti

 

Správny poplatok

  • fyzická osoba - 10 €
  • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie - 100 €

 


 
ÚvodÚvodná stránka