Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


 
Zmluvy » subjekt: Obec Pliešovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-30 z 2227
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Zmluva o výpožičke č. 1/2019Vladimír OťaheľZmluva o výpožičke č. 1/2019Dočasné bezplatné užívanie kompostéra0,00 €21.3.201919.3.2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve - PLAST SKPLAST SK, s.r.o., J. C. Hronského 479/15, ZvolenDodatok č. 2 k Nájomnej zmluve na pozemok zo dňa 24.2.2009Zmena adresy nájomcu a predĺženie doby nájmu0,00 €14.3.201929.2.2024
Dohoda č. 19/33/060/14Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J. Jiskru 6, ZvolenDohoda č. 19/33/060/14 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviskaÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku0,00 €13.3.2019nestanovený
Zmluva č. 1/2019 o nájme pozemkuPospolitosť pre harmonický život, Zaježová 132, PliešovceZmluva č. 1/2019 o nájme pozemkuPrenájom časti pozemku1,00 €nestanovenýnestanovený
Dodatok č. 1 k EOZ-354-02-2016-DOEnviromentálny fond, Martinská 49, BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-354-02-2016-DOZmena prílohy č. 10,00 €12.3.2019nestanovený
0638Anna VolfinauováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta na cintoríne10,00 €12.3.2019nestanovený
VP/19/03898/001SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, BratislavaHromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpeníUdelenie licencie - súhlasu0,00 €8.3.201917.2.2019
Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa 1.3.2007Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Búdková 22, BratislavaDodatok č. 7 k nájomnej zmluve uzavretej dňa 1.3.2007 o prenájme priestorov v budove bývalej školy v ZaježovejZmena niektorých článkov zmluvy0,00 €5.3.201928.2.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s odpadmiNATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalovÚprava a doplnenie niektorých ustanovení0,00 €5.3.2019nestanovený
Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácieFolklórna skupina Rozmarín, Nám. SNP 37, PliešovceZmluva č. 2/2019 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019Poskytnutie finančnej dotácie2 500,00 €28.2.201931.12.2019
Zmluva o prenájme priestorov SD Družba č. 3/2019Darina KvetanováZmluva o prenájme priestorov SD Družba č. 3/2019Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v budove Spoločenského domu Družba60,00 €2.3.20192.3.2019
IROP-Z-302021J271-222-13Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu IKT - učebňa16 279,00 €26.2.201931.12.2028
0637Mgr. Soňa ŠullováZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobových miest na cintoríne40,00 €26.2.2019nestanovený
Dohoda č. 19/33/012/11Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J. Jiskru 6, ZvolenDohoda č. 19/33/012/11Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec0,00 €23.2.201931.1.2020
Zmluva o spracovaní osobných údajov - VCMAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, BratislavaZmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaPoverenie na spracúvanie osobných údajov0,00 €21.2.201931.12.2019
Zmluva o spracovaní osobných údajov - KOMAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, BratislavaZmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľaPoverenie na spracúvanie osobných údajov0,00 €21.2.201931.12.2019
Zmluva o prenájme priestorov SD Družba č. 2/2019Centrum výcviku Lešť, Lešť, PliešovceZmluva o prenájme priestorov SD Družba č. 2/2019Krátkodobé užívanie nebytových priestorov v budove Spoločenského domu Družba77,00 €23.2.201924.2.2019
Zmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácieTelovýchovná jednota Tatran VLM, PliešovceZmluva č. 1/2019 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019Poskytnutie finančnej dotácie16 000,00 €13.2.201931.12.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1120730Energie2, a.s. odštepný závod Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, Lazaretská 3a, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku veľkoodber č. 1120730Dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny 0,00 €1.3.201931.12.2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1120710Energie2, a.s. odštepný závod Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, Lazaretská 3a, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č. 1120710Dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku0,00 €1.3.201931.12.2020
Príloha č. 1 k zmluve/objednávke č. 15054/21Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínPríloha č. 1 k zmluve/objednávke č. 15054/21Ceny za vývoz odpadov vozidlami s veľkoobjemovými kontajnermi a za zneškodnenie / zhodnotenie odpadov na skládke odpadov Zvolenská Slatina0,00 €9.2.2019nestanovený
Dodatok č. 5 k Zmluve o vývoze triedeného odpaduMarius Pedersen a.s., Opatovská 1735, TrenčínDodatok č. 5 k Zmluve o vývoze triedeného odpaduNové znenie článku V. Ceny a platobné podmienky0,00 €5.2.2019nestanovený
Dohoda č. 19/33/012/4Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, J. Jiskru 6, ZvolenDohoda č. 19/33/012/4Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec0,00 €1.2.201931.12.2019
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 43/2013 - PozŠtefan RievajDodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 43/2013 - PozPredĺženie doby nájmu0,00 €29.1.201931.12.2019
3/2018 - PozIng. Milan Moravčík, Školská 779/16, PliešovceNájomná zmluva č. 3/2018 - PozPrenájom časti pozemku za účelom odstavenia osobného motorového vozidla35,04 €26.1.201931.12.2019
0636Štefan StrhárskyZmluva o nájme hrobového miestaNájom hrobového miesta na cintoríne20,00 €24.1.2019nestanovený
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 TrenčínDodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadomZmena cien za služby z dôvodu inflácie0,00 €24.1.2019nestanovený
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 42/2013 - PozŠtefan RievajDodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 42/2013 - PozPredĺženie doby nájmu0,00 €22.1.201931.12.2019
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 19/2013 - PozIng. Ľuboš Guľáš, PhD.Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 19/2013 - PozPredĺženie doby nájmu0,00 €22.1.201931.12.2019
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 2/2015 - PozKoloman HanulayDodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 2/2015 - PozPredĺženie doby nájmu0,00 €18.1.201931.12.2019
Položky 1-30 z 2227
ÚvodÚvodná stránka